Kvalitet og nøgletal

Tre piger smiler og snakker sammen i et undervisningslokale

Kvalitet måles på det almengymnasiale område med kvalitetskriterier som karaktergennemsnit efter endt uddannelse, fastholdelse, gennemførelse, overgang til videregående uddannelse, trivsel som angivet i VHG i tal.

Yderligere nøgletal for VHG findes på Uddannelsesstatistik.dk:

Men disse meget målbare indikatorer kan ikke stå alene. Derfor har VHG udarbejdet kvalitetsmål, som også dækker den udvikling vi gerne vil bidrage til at give vores elever. Med udgangspunkt i egne særlige evner og faglige kunnen, skal eleverne blive så dygtige som muligt.

Evalueringsstrategien bygger på, at eleverne skal have både medindflydelse og medansvar, hvorfor også feedback er et væsentligt element i evalueringerne.

Årshjul for kvalitetssikring

Årshjulet for VHG’s kvalitetssikring tjener til at dokumentere praksis og sikre fortsat kvalitetsudvikling af både den enkelte elev, af undervisningen og af gymnasiet generelt.

Det betyder i praksis, at den enkelte elev, lærerne og gymnasiets ledelse via evalueringer skal informeres om udbyttet af undervisningen. Samtidig skal evalueringen benyttes til at give feedback om indsatsen, det faglige udbytte, undervisningen, undervisningsmiljøet og trivslen. Hvert år udpeger bestyrelsen en række indsatsområder for skoleåret baseret på evalueringerne fra foregående år.

Vejledning og evaluering

Vejledning og evaluering på VHG er lagt i faste rammer. Vejledning forudsætter i nogle tilfælde, at der har været en evaluering. Og en evaluering vil ofte give anledning til/vise et behov for vejledning. Overordnet set er der fokus på både elevens læringsmæssige udvikling, på studievaner og trivsel samt på vejledning i forhold til elevens valg af studie og karriere.

Der gives ikke løbende karakterfeedback til eleverne i deres første halve år på VHG – heller ikke efter aflevering af skriftlige produkter. Eleven møder gennem vejledningssamtaler med studievejledere, standpunktssamtaler med faglærere og for hf-elever også tutorsamtaler en fremadrettet formativ evaluering, som sigter både mod trivsel og faglig udvikling. Der gives standpunktskarakterer til alle elever i marts og maj, mens 2. og 3. årgang også får standpunktskarakterer i november.

Planlægningen og gennemførelsen af den enkeltfaglige undervisning evalueres regelmæssigt af læreren og klassen/holdet. Målet er at tilpasse valgte metoder og arbejdsformer, så progression og niveau harmonerer med elevernes faglige behov og formåen. Den tværfaglige undervisning evalueres efter hvert forløb af involverede lærere og elever. Her er det fremadskuende sigte at påpege konkrete forbedringspotentialer i planlægningen af forløbet og elevens arbejde.

Se gymnasiets resultater af trivselsmålingerne på Uddannelsesstatistik.dk her (åbner i nyt vindue).

Se resultatet af vores trivselsmåling på hf og stx fra 2020, 2021 og 2022 i menuen med filer til download.