Fagpakker på HF

Hf er en almen gymnasial uddannelse, der gennemføres på to år og med undervisning, som ofte er lagt anderledes an med afvekslende arbejdsformer.

Uddannelsen er kendetegnet ved et studiemiljø præget af fællesskab og samarbejde. Det er en uddannelse, der både giver dig bred indsigt i forskellige områder og samtidig lærer dig det, der kræves til din videre uddannelse. En hf-eksamen er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser, og du kan vælge mellem to forskellige fagpakker.  

Praktikperioder 

I løbet af din hf-uddannelse skal du gennemføre tre praktikperioder. De skal sikre dig, at du vælger den rigtige fagpakke og videregående uddannelse, som fører til din efterfølgende drømmekarriere.

Fagsamarbejde

Under din uddannelse vil du opleve samarbejde på tværs af fag: kultursamfundsfaggruppen og den naturvidenskabelige faggruppe får dig til at arbejde tværfagligt med en sag med det fokus, at din viden skal kunne anvendes bredt. 

Fagpakker

Læs mere om pædagogikfagpakken her.
Læs mere om sundhedsfagpakken her.
Læs mere om hf i vores brochure: