Studieretninger på STX

To drenge sidder i klasselokale og kigger på en computer

På vores 3-årige stx udbyder vi fem forskellige studieretninger, som alle giver dig adgang til at søge ind på videregående uddannelser. Herved får du mulighed for at fordybe dig inden for et særligt fagområde, samtidig med, at du følger en række obligatoriske fag.

Grundforløbet

De første tre måneder skal du gennemføre et grundforløb, hvor du har en række fastlagte fag samt to særlige forløb, der forbereder dig til sprog og naturvidenskab i gymnasiet. De hedder henholdsvis Almen Sprogforståelse (ap) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (nv). Begge afsluttes med interne prøver, og prøvekaraktererne påføres dit eksamensbevis og indgår i det samlede gennemsnit. I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning.

Studieretningsforløbet

Efter grundforløbet har du dine studieretningsfag, samt obligatoriske fag og i 2.g og 3.g også flere valgfag. Du vil opleve, at der vil være et samarbejde imellem dine studieretningsfag, men også i forhold til andre af de fag, du har. Dette vil være med til at tone din studieretning i dagligdagen.

Fagene, du skal have, udbydes på tre niveauer:

  • A – der er højeste niveau
  • B – der er mellemste niveau
  • C – der er et basisniveau

Studieretningsfag udgøres af tre fag med niveauerne A-A-B eller A-B-B.

Du kan se en oversigt med fag på hver studieretning i denne PDF-fil.

Vores fem studieretninger er:

Læs mere om stx i vores brochure her: