Større skriftlige opgaver

Billede af hånd, der skriver i en notesbog

Både i stx og i hf skrives der større skriftlige opgaver.

STX

1.g – Dansk-historie opgaven (DHO)

Der er i processen fokus på anvendelse af relevante faglige metoder, materialesøgning, inddragelse af kilder og dokumentation.

Der udarbejdes et skriftligt produkt, og forløbet afrundes med en mundtlig fremlæggelse.

2.g – Studieretningsopgaven (SRO)

I dette forløb arbejder to studieretningsfag (eller ét studieretningsfag kombineret med et andet fag) sammen.

Der udarbejdes et skriftligt produkt, og forløbet afrundes med en mundtlig fremlæggelse.

Der er i processen blandt andet fokus på faglig indsigt og forståelse samt de to indgående fags metoder.

Forløbet med SRO afsluttes med fremlæggelse på baggrund af den skriftlige opgave.

Der indgår en dialog med lærere og en evaluering, der er rettet fremad mod studieretningsprojektet (SRP).

3.g – Studieretningsprojektet (SRP)

En række flerfaglige forløb (herunder dansk-historie opgaven og SRO) peger frem mod SRP.

SRP afleveres som en skriftlig opgave, der sidenhen bliver udgangspunkt for en mundtlig prøve.

Der er blandt andet fokus på faglig indsigt, tværfaglighed, metodiske overvejelser, skriftlig og mundtlig formidling.

Læreplan for SRP kan ses via dette link (åbner PDF).

HF

Større skriftlige opgave (SSO)

SSO – Større skriftlige opgave ligger i 2. hf.

SSO afleveres som en skriftlig opgave og er en prøve.

Der arbejdes med et selvvalgt område inden for et eller to fag.

Der er blandt andet fokus på faglig indsigt, faglige metoder og skriftlig formidling.

Læreplan for SSO kan ses via dette link (åbner PDF).