Større skriftlige opgaver

Både i stx og i hf skrives der større skriftlige opgaver.

I oversigten til højre findes ”køreplanerne” for de større opgaver på VHG:  

  • DHO – dansk-historieopgaven i 1g i stx
  • SRO – studieretningsopgaven i 2g i stx 
  • SRP – studieretningsprojektet i 3g i stx 
  • SSO – studieretningsopgaven i 2hf