Musik og Kreativitet

Billede til Kommende elev: Tre drenge og en pige spiller på instrumenter i musiklokalet Fire elever sidder i musiklokaler og øver sang med mikrofon og instrumenter Elever danser på scenen til musicalen

Musik og sang udtrykker stemninger, holdninger og tidsånd og spiller derfor en stor rolle såvel individuelt og samfundsmæssigt som historisk og kulturelt.

Musik og Kreativitet er en teoretisk og praktisk studieretning, hvor musikken, det kreative, det analytiske og samarbejdet er i fokus. Ud over musik A er studieretningsfaget engelsk A. I samarbejdet mellem de to fag fokuserer vi på redskaber til at afkode budskabet i en sangtekst og hvordan engelsksprogede kulturer og deres litteratur påvirker musikken.

Fag

Studieretningsfag:

Øvrige fag:

 • Dansk A
 • Historie A
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog B
 • Biologi C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Naturgeografi C
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Oldtidskundskab C

Valgfag:

 • frit C
 • frit B/A
 • Natvidenskabeligt fag B

Adgangskortet

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad studieretningen Musik og Kreativitet kan bruges til med musik A og engelsk A.

Husk at vælge 2. fremmesprog; tysk eller fransk.

Adgangskortet logo

Læs om vores fire andre studieretninger her: