Musik og Kreativitet

Billede til Kommende elev: Tre drenge og en pige spiller på instrumenter i musiklokalet Fire elever sidder i musiklokaler og øver sang med mikrofon og instrumenter Elever danser på scenen til musicalen

Musik og Kreativitet er både en praktisk og teoretisk studieretning, hvor musikken, det analytiske, kreative og samarbejdet er i fokus.

Studieretningsfagene er musik A og engelsk A og studieretningen har i mange fag samlæsning med en anden studieretning.

Netop studieretningens fagkombination giver dig mulighed for at forene tænkning med musikalsk kreativitet, kulturelle og sproglige færdigheder samt naturvidenskabelige tilgange, hvad jo netop kendetegner det hele menneske.

Du får udfordret og udviklet dine musikalske og kreative færdigheder; analytisk såvel som praktisk. Studieretningssamarbejdet med engelsk sikrer fokus på den kulturelle, skabende og kreative proces i det praktiske arbejde med musik og musikkens betydning for det enkelte menneske. Hertil kommer, at du gennem dine valgfag har rig mulighed for at inddrage den naturvidenskabelige verden.

Det udbredte samarbejde mellem fagene vil udmønte sig i konkrete projektforløb og sikre, at relevante emner analyseres fra forskellige faglige vinkler. Derigennem bliver der opbygget en solid viden om og forståelse for helheden. Fagene vil også i fællesskab lægge vægt på at opbygge almene, personlige og sociale kompetencer.

Musikfagets kerneområder vil give dig håndværksmæssige og analytiske færdigheder i forhold til forskellige musikalske sammenhænge. Det drejer sig om at spille og synge. Og det drejer sig om færdigheder i at tilrettelægge, arrangere og lytte til musik.

Fag

Studieretningsfag:

Øvrige fag:

 • Dansk A
 • Historie A
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog B
 • Biologi C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Naturgeografi C
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Oldtidskundskab C

Valgfag:

 • frit C
 • frit B/A
 • Natvidenskabeligt fag B

Benjamin: Jeg går på musikstudieretningen med musik og engelsk på A-niveau, og det har været motivation for mit valg, at musikken er noget af det, der fylder allermest i mit gymnasieliv. Det at have musik på skemaet skaber åndehuller og frirum til noget, jeg er passioneret for. 

Musik er et fag, der ofte afskrækker folk, men faktisk behøver man ikke særlig musikerfaring, når man starter. Men man skal ende med at kunne noget, så viljestyrke er vigtigt – musikalitet vokser ud af øvetid.

Det, er et stort plus i mine øjne, at vi er en lille håndfuld musikelever på VHG. Jeg oplever, at musikklasserne er nogle af dem, der er allermest sammenrystede på tværs af årgangene. Der er plads til hver eneste elev, når der ikke er så mange af os.

DET FEDESTE VED AT GÅ PÅ VHG:

 • Aktiviteterne rundtom det faglige gymnasieliv: Kor, fester, husorkester, musicals, teaterkoncerter, osv.
 • Gymnasiets størrelse: Når man kun er 500 elever, kommer man lidt tættere på hinanden.
 • De fysiske rammer: nye, moderne musik- og sportsfaciliteter, fællesområder og klasselokaler.

Adgangskortet

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad studieretningen Musik og Kreativitet kan bruges til med musik A og engelsk A.

Husk at vælge 2. fremmesprog; tysk eller fransk.

Adgangskortet logo

Læs om vores fire andre studieretninger her: