Administration og økonomi

Administrationen kan kontaktes via mail. Mailadressen personens initialer efterfulgt af: vhim-gym.dk

Initialerne er angivet i parentes efter deres navn i oversigten nedenfor. Fx kan Dorthe Kjærgaard kontaktes på DK@vhim-gym.dk

Administration

Kontorassistent

Dorthe Kjærgaard (DK)

Kontorassistent

Mette Holst Larsen (ML)

Økonomi

Økonomiansvarlig

Ulla Pedersen (UP)