Studievejledning

Studievejledningens primære opgave er at støtte den enkelte elev til at gennemføre gymnasieuddannelsen (stx og hf) på normeret tid med størst muligt udbytte. Hver nystartet 1g-klasse og 1hf-klassetildeles enpersonlig studievejleder, som følger klassen gennem hele uddannelsesforløbet. 

Den enkelte klasse modtager individuel og kollektiv studievejledning. Denne omfatter blandt andet råd og vejledning i forbindelse med overgangen fra folkeskole til gymnasium, valg af studieretning og fagpakke, strukturering af skolearbejdet, studieteknik, valgfag, SU (Statens Uddannelsesstøtte), opfølgningssamtaler og støtteinitiativer. Alle nye elever vil få en opstartssamtale i løbet af de første par måneder efter skolestart. 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte studievejlederne. Du kan se deres træffetider i skemaet her (kræver login). 

Du er også meget velkommen til at henvende dig på gymnasiets kontor, sende os en e-mail eller ringe til os via gymnasiets telefonnummer (98 62 25 77).  

Lone Hindsgaul lh@vhim-gym.dk 98 62 25 77 
Jeff Klintø jk@vhim-gym.dk 98 62 25 77 
Bente Nielsen bn@vhim-gym.dk 98 62 25 77