Studievejledning

Undervisningssituation med lærer foran tavlen og to elever der lytter.

Studievejledningens primære opgave er at støtte den enkelte elev til at gennemføre gymnasieuddannelsen (stx og hf) på normeret tid med størst muligt udbytte. Hver nystartet 1g-klasse og 1hf-klassetildeles en personlig studievejleder, som følger klassen gennem hele uddannelsesforløbet. 

Den enkelte klasse modtager individuel og kollektiv studievejledning. Denne omfatter blandt andet råd og vejledning i forbindelse med overgangen fra folkeskole til gymnasium, valg af studieretning og fagpakke, strukturering af skolearbejdet, studieteknik, valgfag, SU (Statens Uddannelsesstøtte), opfølgningssamtaler og støtteinitiativer. Alle nye elever vil få en opstartssamtale i løbet af de første par måneder efter skolestart. 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte studievejlederne. Du kan se deres træffetider i skemaet her (kræver login). 

Du er også meget velkommen til at henvende dig på gymnasiets kontor, sende os en e-mail eller ringe til os via gymnasiets telefonnummer: 98 62 25 77.

Lone Hindsgaul LH@vhim-gym.dk 
Jeff Klintø JK@vhim-gym.dk 
Cathrine Vad NørmarlCN@vhim-gym.dk