Sundhedsfagpakken

Sundhadsfagpakken. Billede af elever, der spiller fodbold i hallen.

Uddannelsen med fokus på biologi og idræt

Din fagpakke består af biologi B og idræt B

Har du en drøm om at videreuddanne dig til fysioterapeut, sygeplejerske eller en uniformskarriere inden for militæret eller som fængsels- eller politibetjent, så er sundhedsfagpakken dit rigtige valg.

Både de obligatoriske fag, fagpakken og valgfag vil sammen med de tre praktikperioder pege fremad mod dine videreuddannelse og fremtidige karriere.

Hvis du vil gå på denne linje, skal du fra starten vælge idræt C, da idræt B er en del af fagpakken.

Sundhedsfagpakken består af:

Fagpakkefagene:
  • Biologi B
  • Idræt B 
Obligatoriske fag:
  • Dansk A 
  • Engelsk B
  • Kultur-Samfundsfag (KS)
  • Matematik C 
  • Naturvidenskabelig faggruppe
3 praktik-/projektperioder

Endvidere skal du på 2. år skrive en større skriftlig opgave (SSO), i et fag på mindst B niveau, der bedømmes med en karakter, som kommer på eksamensbeviset og med en vægt, der svarer til B-niveau.

Valgfag:

Vælg idræt C (valget skal ske allerede, når du søger ind på hf).

Herudover ét valgfag på B- eller C-niveau:

Kemi B, kunstnerisk fag B (billedkunst, mediefag eller musik), matematik B, naturgeografi B, religion B, astronomi C, filosofi C, kunstnerisk fag C, psykologi C.

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad Sundhedsfagpakken giver adgang til:

Adgangskortet logo. Klik for at se, hvad Sundhedsfagpakken giver adgang til.