Projekt Creative Language Lab

Dekorativt billede

Projektet “Creative Language Lab” handler om, at der i sprogundervisningen i stx inddrages digitale teknologier, så elevernes faglige muligheder styrkes. I praksis er det tanken, at eleverne skal lære at afkode og kende muligheder og begrænsninger ved digitale hjælpemidler til sprog.

Samtidig kan anvendelse af digitale teknologier i sprogundervisningen bidrage til at øge elevernes motivation for sprog. Målet er derfor, at eleverne skal opnå en fortrolighed med digitale teknologier og it i sprogfagene, så de i højere grad kan gennemskue eksempelvis søgemaskiners virkemåde og de sproglige principper, som oversættelsesprogrammer arbejder efter.

Inddragelsen af de digitale teknologier i sprog skal både være motiverende for undervisningen og i højere grad klæde eleverne på til fremtidens samfund.

Engelsk

Projekt 1: Macbeth

Projekt 2: Kipling

Projekt 3: Brug af Teams

  • Filerne findes i PDF via link-menuen.

Fransk

Projekt 1a: La Première Guerre mondiale (Stemmegenkendelse. Automatgenererede tekster. Automatgeneret oversættelse)

Projekt 1b: Lærerens udgave til La Première Guerre mondiale. (Rettenøgle til opgaverne i 1a)

Projekt 2: Le Corbeau et le Renard (Stemmegenkendelse. Automatgenererede tekster på YouTube-video)

Projekt 3: Lettre de Louise (Stemmegenkendelse fransk udtale)

  • Filerne findes i PDF via link-menuen.
Creative Language Lab - dekorativt billede med engelsk, tysk og fransk flag