Studierejser

Klasse på studietur med indvekslingselever til Grenen.

På VHG er det både givende og sjovt at være på studierejse sammen. 

Når vi rejser ud med et par fag, møder vi en verden, der rækker ud over vores danske virkelighed. Mødet med mennesker fra andre kulturer skal give os mulighed for at mærke på egen krop, at vi har meget tilfælles, men også at vi nogle gange ser og opfatter ting forskelligt….

Vores danske kultur og sprog præger os. Det kan vi erkende, når vi opdager, hvordan andre menneskers holdninger og opførsel hænger sammen med deres kultur, normer og værdier. 

Ved at kommunikere med mennesker, der ikke taler dansk, får vi øjnene op for fremmedsprogs nødvendighed. Vi erfarer også, at når vi direkte oversætter noget fra dansk til et fremmedsprog, så kan samme budskab af og til opfattes helt forskelligt. 

Både i løbet af en studierejse og når vi er kommet hjem, evaluerer vi oplevelserne sammen. På den lange bane medvirker studieturen til, at vi kan handle hensigtsmæssigt i en international sammenhæng. Med kombinationen af faglighed og globale kompetencer i baggagen vil vi kunne bidrage til at løse problemer af international karakter. 

Vi bestræber os på, at alle elever kommer på mindst én studietur i løbet af deres gymnasietid.

Der er en egenbetaling i forbindelse med studierejser på max. 4.500 kr. på stx og max. 3.500 kr. på hf. Betalingen deles som regel på et depositum og et restbeløb.

På ekskursioner af kortere varighed (typisk ½ eller 1 dag) er der en egenbetaling på 25 kr. pr. person.

Klasse på studierejse til Grækenland.