Murstensskulpturerne

Per Kirkeby. Murstensskulpurerne foran gymnasiet.

I kølvandet på arbejdet med maleriet i 1980-81 opstod der nære personlige relationer mellem Per Kirkeby, billedkunstlærer Palle Rønde Møller samt gymnasiets rektor, Willy Mathiesen. Det førte til flere arbejder i slutningen af 80’erne og starten af 90’erne – en række udendørs skulpturer i rødbrændte mursten. Murstensskulpturerne er kunstværker og har samtidig praktiske funktioner i gymnasiets hverdag – fx som bænke eller støtte til strækøvelser i idrætstimerne.

Den første skulptur, der blev opført i 1986, er en korsformet murstensskulptur/bænk foran gymnasiets idrætshal. Værket blev finansieret via gaver og overskuddet fra gymnasiets 25-års jubilæum.

Per Kirkebys murstensskulptur foran gymnasiet.

I de efterfølgende år opstod en regulær skulpturpark i grønnegården bag gymnasiet, hvor bl.a. “Stelen”, “Kvadratet” og “Cirklen” blev udformet.

Murstensskulpturerne af Per Kirkeby. Stelen, Kvadratet og Cirklen.
Murstensskulpturerne af Per Kirkeby: Stelen og Cirklen.

Ved afsløringen af bronzeskulpturen har Per Kirkeby udtalt følgende om skulpturerne:

“Jeg har f.eks. ikke lavet udkastene til de skulpturer, der er her i baghaven, fordi jeg er et menneske, der vil hjælpe gymnasiet og den fortabte menneskehed i Aars by og bringe skønhed til byen. […] Når jeg gør det, så er det jo fordi, jeg er en skør skid, som bliver plaget af sådan nogle overvejelser om cirkler, kvadrater og huller og masser og sådan noget, og som jo løber rundt og forsøger at overtale nogle troskyldige provinsboere til at realisere mine vanvittige drømme. Og når det så er lykkedes, så er jeg jo glad. Og så er det jo heller ikke anderledes, end at de stadig er der, og man kan stadig sidde på dem, og man stadig kan gå ind og dreje rundt på Peter Stenilds kuppel [på observatoriet] og lukke den op og kigge ud på stjernerne om natten.”

Det mest markante element i det grønne område er Observatoriet, som blev indviet i 1990. Per Kirkeby tegnede desuden skitsen til haveanlægget, som blev udformet i et samarbejde med landskabsarkitekten Erik Juhl.

Skulpturparken i det grønne område bag gymnasiet.