Vedtægt og bestyrelse

Hovedindgangen til gymnasiet

Vesthimmerlands Gymnasium tegnes af dens bestyrelse, mens rektor forestår den daglige ledelse. Denne forvaltes sammen med gymnasiets ledelsesgruppe. Dertil kommer de ledelsesopgaver, som er uddelegeret til lærergruppen; først og fremmest til teams, udvalg og nedsatte arbejdsgrupper. Eleverne er igennem deres elevråd repræsenteret i bestyrelsen og diverse udvalg.

Gymnasiet har en bestyrelse på syv medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsens vedtægter, forretningsorden mm. samt referater fra de seneste fem bestyrelsesmøder kan findes i fil-sektionen her på siden.

5. september 2023 imødekom undervisningsministeren bestyrelsens ønske om navneændring. Vedtægterne er offentliggjort på hjemmesiden den 13. september 2023.

Bestyrelsen er sammensat således:

5 udefrakommende medlemmer:

 • 1 medlem, der udpeges af Aalborg Universitet
 • 1 medlem, der udpeges af Frie Skolers Ledere
 • 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
 • 1 medlem, der udpeges af Erhverv Væksthimmerland
 • 1 medlem, der udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse

2 medlemmer fra gymnasiet:

 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Aalborg Universitet
  Jens Christian M. Rauhe, formand

 • Frie Skolers Lederforening
  Jesper Laubjerg (Himmerlands Ungdomsskole), næstformand

 • Vesthimmerlands Kommune
  Per Bisgaard

 • Himmerlands Udviklingsråd, Erhverv Væksthimmerland
  Anna Larsen (Lyngsoe Systems)

 • Toppedalskolen
  Jane Dodensig Hermansen
 • Personalerepræsentanter
  Jens Nørmark Christensen (lektor)
  Thomas Ryltoft Larsen (regnskabschef)

 • Elevrepræsentanter
  Bianca-Maria Vieriu (underskriftberettiget)
  Bayan Bay