Vedtægt og bestyrelse

Hovedindgangen til gymnasiet

Vesthimmerlands Gymnasium og HF tegnes af dens bestyrelse, mens rektor forestår den daglige ledelse. Denne forvaltes sammen med gymnasiets ledelsesgruppe. Dertil kommer de ledelsesopgaver, som er uddelegeret til lærergruppen; først og fremmest til teams, udvalg og nedsatte arbejdsgrupper. Eleverne er igennem deres elevråd repræsenteret i bestyrelsen og diverse udvalg.

Gymnasiet har en bestyrelse på syv medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat således:

5 udefrakommende medlemmer

 • 1 medlem, der udpeges af Himmerlands Udviklingsråd
 • 1 medlem, der udpeges af Lederforeningen i Efterskolen
 • 1 medlem, der udpeges af Aalborg Universitet
 • 1 medlem, der udpeges ved selvsupplering af den tiltrædende bestyrelse
 • 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening

2 medlemmer fra gymnasiet

 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Aalborg Universitet
  Jesper Kjeldskov (formand)

 • Lederforeningen i efterskolen
  Jesper Laubjerg (Himmerlands Ungdomsskole)

 • Vesthimmerlands Kommune
  Per Bisgaard

 • Himmerlands Udviklingsråd, Væksthimmerland
  Simon Johansen (Skov A/S)

 • Ranum Skole
  Karen Bech

 • Personalerepræsentanter
  Jens Nørmark Christensen (lektor)
  Birthe Sørensen (regnskabschef)

 • Elevrepræsentanter
  Astrid Agatha Arkesteijn, 3x (underskriftberettiget)
  Mille Vanting Johansen, 3t