Maleriet

Maleriet er en udsmykningsopgave fra 1981. En gruppe lærere og rektor på Vesthimmerlands Gymnasium havde gennem en årrække søgt en udsmykning til den store endevæg i trappeopgangen. Vesthimmerlands Gymnasiums Venner havde indsamlet et beløb, og Statens Kunstfond støttede yderligere. Som noget helt uhørt fik gymnasiets kunstudvalg selv lov til at vælge kunstner. Valget faldt på Per Kirkeby, der havde sit europæiske kunstneriske gennembrud på det tidspunkt.

En omfattende opgave

Det endelige værk måler 5,85 x 3,98 meter. Maleriet er monteret på møbelplader for at undgå stødskader, idet trappen er meget trafikeret. Per Kirkeby selv skriver:

”Der er en stor væg som byder sig til, og som man lokalt ønsker brugt. Det er den store trapperumsvæg der rejser sig fra den lavtliggende mellemrepos. Denne væg er også endevæggen i indgangsforløbet, men på den vanskelige måde at trappeforløbet egentlig er endevæggen, og det man i den lange indgangssluse ser af den rigtige væg er kun den nederste, midterste del. Når man så går op ad trappen, dukker hele fladen op, og på første sal er der udsigt.

Alle disse forhold gør, at det eneste mulige, set med mine øjne, er at lave et stort maleri. Der er så stort og kraftigt, at det lever, selv når man kun ser den nederste, midterste del. Og ikke forsøge med at dele op, så noget er beregnet til kun at ses nedefra, fra indgangen, osv. Det vil strande i al sin følgagtighed. Så hellere troen på, at hvis et billede er godt, så er et hjørne af det også interessant.”

Et varetegn på gymnasiet

Resultatet er et imponerende værk i et abstrakt formsprog, der kan betragtes fra forskellige vinkler – alt efter beskuerens placering på, nedenfor eller ovenfor trappen – og opleves gradvist i takt med, at man nærmer sig og bevæger sig gennem trappehallen. Reaktionerne har været mange – lige fra omtale som “klat- og pengemaleri” til fortolkning af maleriet som ”symbol på det moderne og skabende menneske og dets kamp med materien” udtrykt ved Herakles-motivet, som Kirkeby selv nævner i sin tale ved overdragelsen.

Uanset holdning til og fortolkning af det store værk illustrerer værket på markant vis Vesthimmerlands Gymnasiums vision om tætte bånd til det moderne kunst- og kulturliv og er i årenes løb blevet et af gymnasiets kendetegn.

Rektor og Per Kirkeby foran maleriet ved afsløringen i 1981.
Per Kirkeby skitse af maleriet.