Projekt KRAM

Tre piger undersøger vandprøver

Kvindelige Rollemodeller og Ambassadører

Resumé

Projektet ønsker at skabe et kvindeligt, nordjysk korps af ambassadører og rollemodeller, der skal vise de unge kvinder den røde tråd fra uddannelse til et STEM-job.

Projektet er en del af Den Nordjyske Teknologipagt (åbner nyt vindue).

Baggrund

I Nordjylland er der, ligesom i resten af Danmark, en skæv fordeling mellem kønnene på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Denne skævhed findes både på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Derfor foreslås et projekt, som har fokus på at øge pigers optagelse og gennemførelse på STEM-uddannelser.

Projektet ønsker at etablere et ambassadørkorps af kvindelige rollemodeller, der skal motivere og inspirere de unge til at overveje og vælge enten en STEM-uddannelse eller generelt gå efter en STEM-karriere. Der lægges op til to retninger: Rollemodeller ift. ung-til-ung og rollemodeller ift. ambassadører fra erhvervslivet og de videregående uddannelser.

Det er projektets hovedformål at inspirere flere unge til at tage en uddannelse inden for STEM-området. Gennem forskellige ambassadøraktiviteter bygger projektet bro mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder ved at vejlede og arbejde praktisk med STEM-opgaver og møde rollemodeller fra virksomhederne. Herudover er der også en pointe i, at unge kvinder kan spejle sig i andre kvinders vej ind i STEM-fagene. Dermed får de en følelse af, at det er interesser og ikke deres køn, der skal være afgørende for deres uddannelse- og karrierevalg. De vil også kunne få viden om, at det ikke altid er let at være mønsterbryder og de kan blive mødt med fordomme, men at der i sidste ende er en gevinst ved at tage uddannelsen. Den indsigt kan bidrage til, at flere kvinder holder fast i og gennemfører deres uddannelse.

Projektaktiviteter

Samarbejdet mellem skoler, ungdomsuddannelser og virksomheder organiseres ud fra en praktisk STEM-vinkel i form af faglige workshops og brobygning på både virksomheder og ungdomsuddannelserne. Projektet omfatter både grundskoleelever og ungdomsuddannelses-elever, og målet er at vise eleverne karriereveje – og dermed også uddannelsesmuligheder – inden for STEM. Dette udmøntes i praksis ved at opbygge projektet af to identiske dele – én for grundskoleelever og én for gymnasieelever.

Se den fulde projektbeskrivelse, brev til folkeskolerne ang. samarbejde og projektets afrapportering i PDF via menuen.

Aktiviteter på VHG

Elever fra 2k var i efteråret 2020 på besøg på Dansk Skaldyrscenter, som en del af Projekt KRAM – klik her for at læse artiklen.

Fire lærere på VHG er udpeget som ambassadører i Projekt KRAM: