Sundhed og Biotek

Dekorativt billede. Virus og skelet.

Bioteknologien bidrager til at finde løsninger på nogle af fremtidens store udfordringer, der allerede nu præger vores samfund, herunder fx sygdom, fødevaremangel og lav biodiversitet.

I studieretningen Sundhed og Biotek arbejdes der ofte tværfagligt og projektorienteret mellem de to studieretningsfag biologi A og kemi B. Ved hjælp af felt- og laboratoriearbejde, genteknologiske undersøgelser og fremstilling af medicin eller andre stoffer udforsker vi den menneskelige krop og verdenen omkring os, for at finde svar på sundhedsfaglige og miljømæssige udfordringer.

Fag

Studieretningsfag: 

Øvrige fag:

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog B
 • Samfundsfag C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Religion C
 • Oldtidskundskab C
 • Kunstnerisk fag C (mediefag, billedkunst eller musik)

Valgfag:

 • Idræt B (eller andet fag på B)
 • frit C
 • frit A

Adgangskortet

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad studieretningen Sundhed og Biotek kan bruges til med biologi A og kemi B.

Husk at vælge fremmedsprog; tysk eller fransk.

Adgangskortet logo

Læs om de andre fire studieretninger her: