Projekt POST

Vindmøller på mark med regnbue i baggrunden

De POtentielle STem’ere sidder måske i samfundsvidenskab

Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft med en naturvidenskabelig uddannelse og det vurderes, at der i 2025 kommer til at mangle 10.000 kandidater indenfor de såkaldte STEM-fag; science, teknologi, engineering og matematik.

Illustration af STEM-fag. Science. Teknologi. Engineering. Matematik.

Projekt POST vil bidrage til, at de mange elever, der vælger en samfundsfaglig studieretning på gymnasiet, får øjnene op for hvor spændende og samfundsrelevant ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser er.

Søgningen til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser på landets universiteter faldt med tre procentpoint i 2018 på landsplan. Det er en udfordring, særligt for erhvervslivet og samfundet, der i højere og højere grad efterspørger uddannede med kompetencer indenfor ingeniør- og naturvidenskab.

Ambitionen bag projektet er at tiltrække flere unge til de ingeniør- og naturvidenskabelige fag på videregående uddannelser.

Projekt POST gennemføres som et samarbejde mellem Vesthimmerlands Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Hjørring Gymnasium og Aalborg Universitet. Der udvikles undervisningsforløb, som inddrager viden fra samfundsfag i samspil med matematik og de naturvidenskabelige fag. Projektet medfinansieres af Teknologipagten (åbner nyt vindue) fra Region Nordjylland og fortsætter indtil 2022.

Indtil videre er følgende forløb blevet udviklet:

Samfundsfag og fysik

Samfundsfag og kemi

Samfundsfag og matematik

Forløbsbeskrivelserne kan downloades her på siden og frit anvendes i egen undervisning. Kontakt evt. de ansvarlige undervisere for flere informationer om forløbene.