Projekt POST

Vindmøller på mark med regnbue i baggrunden

De POtentielle STem’ere sidder måske i samfundsvidenskab

Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft med en naturvidenskabelig uddannelse og det vurderes, at der i 2025 kommer til at mangle 10.000 kandidater indenfor de såkaldte STEM-fag; science, teknologi, engineering og matematik.

Illustration af STEM-fag. Science. Teknologi. Engineering. Matematik.

Projekt POST vil bidrage til, at de mange elever, der vælger en samfundsfaglig studieretning på gymnasiet, får øjnene op for hvor spændende og samfundsrelevant ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser er.

Søgningen til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser på landets universiteter faldt med tre procentpoint i 2018 på landsplan. Det er en udfordring, særligt for erhvervslivet og samfundet, der i højere og højere grad efterspørger uddannede med kompetencer indenfor ingeniør- og naturvidenskab.

Ambitionen bag projektet er at tiltrække flere unge til de ingeniør- og naturvidenskabelige fag på videregående uddannelser.

Projekt POST gennemføres som et samarbejde mellem Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Aalborghus Gymnasium, Hjørring Gymnasium og Aalborg Universitet. Der udvikles undervisningsforløb, som inddrager viden fra samfundsfag i samspil med matematik og de naturvidenskabelige fag. Projektet medfinansieres af Teknologipagten (åbner nyt vindue) fra Region Nordjylland og fortsætter indtil 2022.

Indtil videre er følgende forløb blevet udviklet:

Samfundsfag og fysik

Samfundsfag og kemi

Samfundsfag og matematik

Forløbsbeskrivelserne kan downloades her på siden og frit anvendes i egen undervisning. Kontakt evt. de ansvarlige undervisere for flere informationer om forløbene.