Musikhuset

Vesthimmerlands Musikhus ALFA set udefra.

Det største værk – Musikhuset ALFA – blev opført ved siden af gymnasiet og åbnet i 2008. Per Kirkeby havde tidligere, i slutningen af 90’erne, tegnet en tilbygning til Vesthimmerlands Museum. Det var derfor oplagt, at han også skulle tegne det nye musikhus. Undervejs sammenlignede Per Kirkeby musikhuset med en redekam, men det færdige resultat blev en mere traditionel bygning – dog stadig med kunstnerens markante præg både ude og inde.

Der er tale om et værk, som er opstået i samspillet mellem praktiske (og pragmatiske) rammer, herunder gymnasiets behov for scenerum, prøverum mv. samt hele projektets overordnede økonomi, og kunstnerens vision. Per Kirkeby skriver selv:

“Planen, grundplanen, voksede ud af et behov for øvelokaler, og så det underlige akavede grundstykke der stod til rådighed. Det udviklede en plan, som hurtigt fik navnet Redekammen. Et meget passende navn for et musikhus i Aars. Positivt ment, for det var et projekt, der havde lokalsamfundets skala. Ikke meget stort og pompøst, men netop af en størrelse der ville gøre det til en aktiv del af kommunen. Det passede.”

Han omtaler også her betydningen af de ‘ydre’ rammer og de begrænsninger, det lægger på hans kunstneriske vision. Men også hvordan de i sidste ende bidrager til det endelige værk:

“For man kan ikke alt. Hver sten der lægges lidt anderledes koster penge, og entreprenøren kommer efter dig. Men det er yderligere et element, som ansporer til stramhed. De små præcise markeringer er hvad, der er råd til. Både økonomisk, men også “kunstnerisk”. Hvad der er lidt kan være stort. Enkelhedens storhed. Der skal ikke være mere end hvad der er nødvendigt. Det er kernen i al kunst … Og med den erfaring i blodet har jeg valgt at se alle nedskæringer og begrænsninger som stramninger, der befordrede klarhed og koncentration om kernen i huset. Den rene store tektonik mellem masserne, og de enkle rytmiske noder i facaderne.”

Per Kirkebys præg

På trods af begrænsningerne har bygningen stadig Per Kirkebys umiskendelige præg i form af leg med forskydninger, former, lys/skygge og vinkler i mursten og mure. Dette ses tydeligt, når man tager turen hele vejen rundt om bygningen.

Musikhuset ALFA set udefra.

Også indenfor har Per Kirkeby sat sit umiskendelige præg. I foyeren hænger et stort 11,88 x 2,81 m maleri, der ifølge tidl. billedkunstlærer på Vesthimmerlands Gymnasium, Palle Rønde Møller, kan tolkes som et “ornamentalt landskabsmaleri”.

Per Kirkebys maleri som pryder foyeren i musikhuset.

Maleriet kan også ses som udtryk for Kirkebys tætte forhold til Aars og det himmerlandske område – og er desuden et udtryk for kunstnerens oplevelse af projektet omkring musikhuset. Palle Rønde Møller skriver:

“Den gulgrønne klippefront er i sammenhæng med båndet af de skæve klippeblokke forneden i billedet fortællingen om det der skred undervejs i processen, en billedliggørelse af modsætningen imellem vision og virkelighed i forbindelse med husets tilblivelse.”

Det største af Per Kirkebys værker i tilknytning til Vesthimmerlands Gymnasium udgør en kreativ og veludstyret ramme om gymnasiets musikundervisning,. Det benyttes også af gymnasiet til opførelse af musicals, teaterkoncerter og andre store musikalske opsætninger.

Per Kirkebys arbejde med skitserne til musikhuset er beskrevet i bogen PER KIRKEBY og Vesthimmerlands Gymnasium, udgivet 2008 af Vesthimmerlands Gymnasium.

Den store sat i musikhuset ALFA.