Psykologisk rådgivning

Vesthimmerlands Gymnasium og HF har et tilbud om psykologisk rådgivning. Hvis du er kørt fast i problemer og tilværelsen er gået i hårdknude, eller du oplever krise, sorg og tab, kan du henvende dig til psykolog, Laila Fauerskov Duch, der har træffetid på gymnasiet hver tirsdag samt hver fredag i lige uger.

Du kan selv ringe og bestille tid til en samtale, eller du kan maile (se kontaktoplysninger nedenfor). Du kan også henvende dig til din studievejleder eller lærer, som kan kontakte Laila Fauerskov Duch.

Psykologen har tavshedspligt, hvorfor der ikke videregives oplysninger til andre, med mindre det er aftalt på forhånd.

Psykologisk rådgivning. Vores psykolog Laila Faurskov Duch.
Laila Fauerskov Duch 
61 46 81 55 
lfd@mf-gym.dk 

Træffetid:  
Hver tirsdag i alle uger samt fredag i lige uger.  
Lokale 1.35

Laila har som regel noget ventetid inden første samtale.
Ventetiden svinger mellem 14 dage og helt op til 3-4 måneder, da den afhænger af antallet af elever, der henvender sig fra.
Hvis hun har ventetid, sender hun altid en liste med andre muligheder for at få hjælp, hvorpå der også er akutte tilbud.