Studie- og ordensregler for studieture og ekskursioner

På studieture gælder gymnasiets studie- og ordensregler samt Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (åbner nyt vindue).

Nedenstående regler er en præcisering af de overordnede regler.

  1. Opfør dig ansvarligt og hensynsfuldt.
  2. Mød altid veludhvilet og veloplagt til tiden, hjælp hinanden med at overholde aftaler og mødetidspunkter.
  3. Der må som udgangspunkt ikke drikkes alkohol på turen! Afhængig af turens destination og koncept, kan gymnasiet dispensere for dette i særlige situationer.
  4. Deltag aktivt i det planlagte faglige program.
  5. Gå aldrig alene! Pas på og hjælp hinanden!
  6. Alle er på hotellet/overnatningsstedet kl. 23.00, og der skal altid være ro på værelser og gange kl. 23.00 medmindre andet er aftalt. Stedets ordensregler/anvisninger skal følges.
  7. Ødelægger du noget, er du selv juridisk og økonomisk ansvarlig.
  8. Enhver deltager i rejsen på eget ansvar! Sørg for at forsikringer/pas/visum er i orden.
  9. Gymnasiets studie- og ordensregler er også gældende på turen.

Overholdes ovenstående ikke, kan det medføre hjemsendelse for egen regning – uledsaget uanset elevens alder – samt efterfølgende sanktioner i henhold til gymnasiets studie- og ordensregler.
Alle har et fælles ansvar for, at aftalen overholdes.

Med venlig hilsen
Jette Rygaard, rektor


Tilmelding til studietur/ekskursion

Undertegnede ønsker at deltage i studieturen/ekskursionen.

Jeg er indforstået med, at jeg hæfter for rejsens pris, hvis jeg melder afbud efter første indbetaling.

Jeg har læst studie- og ordensreglerne og er indforstået med, at deltagelse i studieturen er på de anførte betingelser.

Klasse: __________ Elevnavn: ____________________________

Dato: ___________ Elevunderskrift: _______________________

For elever under 18 år:

Forældre/værge til ovennævnte elev giver hermed samtykke til, at han/hun må deltage i ekskursionen på de anførte betingelser.

Dato: ____________ Forældre/værgeunderskrift: _________________________