Prøver og eksamen

Billede af hånd, der skriver i en notesbog

Studentereksamen i både stx og hf består af en række aflagte prøver både løbende og ved gymnasietidens afslutning.

Prøvegrundlaget findes i undervisningsbeskrivelserne for de enkelte fag på Lectio (åbner i nyt vindue).

Stx

Den samlede stx-eksamen omfatter ti prøver, herunder et studieretningsprojekt (SRP) samt en skriftlig prøve i dansk A.

Elever herfra med ekstra A-niveaufag, skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver.

Hf

Der aflægges prøve i alle de fag, der indgår i den enkelte elevs hf-uddannelse.

Den enkeltfaglige prøve i nf og ks er i udtræk.

Klage over prøver

Hvis du ønsker at klage over en prøve, kan du i Bekendtgørelse om prøver og eksamen (åbner i nyt vindue) læse om proceduren og regler herfor (kapitel 10).

Se desuden gymnasiets klagevejledning (åbner PDF i nyt vindue).