Pædagogikfagpakken

Pædagogikfagpakken. Elever sidder ved rundt bord og laver gruppearbejde.

Uddannelsen med fokus på samfundsfag og psykologi

Din fagpakke består af samfundsfag B og psykologi C

Pædagogikfagpakken peger især frem mod bacheloruddannelser indenfor eksempelvis folkeskolelærer, pædagog og socialrådgiver.

Både de obligatoriske fag, fagpakken og valgfagene vil sammen med de tre praktikperioder pege fremad mod din videreuddannelse og fremtidige karriere. 

Ved studiestart skal du vælge, om du vil have idræt C eller et kunstnerisk fag på samme niveau.

Pædagogikfagpakken består af:

Fagpakkefag:
Obligatoriske fag:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Kultur-Samfundsfag
  • Matematik C
  • Naturvidenskabelig faggruppe 
3 praktik-/projektperioder

Endvidere skal du på 2. år skrive en større skriftlig opgave (SSO), i et fag på mindst B niveau, der bedømmes med en karakter, som kommer på eksamensbeviset og med en vægt, der svarer til B-niveau.

Valgfag, vælg mellem:

(valget skal ske allerede, når du søger ind på hf).

Herudover ét valgfag på B-niveau eller to valgfag på C-niveau:

Biologi B, idræt B, kemi B, kunstnerisk fag B, matematik B, naturgeografi B, religion B, astronomi C, filosofi C, idræt C eller kunstnerisk fag C.

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad din hf-uddannelse giver adgang til:

Adgangskortet logo. Klik for at se hvad Pædagogikfagpakken giver adgang til.