Haveanlægget

Haveanlægget med murstensskulpturer

Som et naturligt resultat af arbejdet med udformning og placering af murstensskulpturerne og observatoriet i det grønne område bag gymnasiet begyndte Per Kirkeby også at se på udformningen af selve haveanlægget.

Målet var dels at etablere en afgrænsning til de andre grønne områder og bygningerne ved siden af, dels at skabe en ramme, der komplementerede skulpturerne optimalt.

Resultatet blev et haveanlæg udført i samarbejde med landskabsarkitekt Erik Juhl på baggrund af Kirkebys anvisninger. Haveanlægget blev finansieret af Ny Carlsbergfondet i sammenhæng med den store bronzeskulptur foran gymnasiet. Anlægget består af en buxbomhæk figurklippet som en ‘slange’, der slynger sig om murstensskulpturerne, figurklippede bøgeplateauer samt et antal flerstammede birke.

Træer og buske blev formet og placeret, så de understøtter kunstværkerne. Kirkeby skriver selv bl.a.:

“Set på jorden bliver den [hækken] dog en baggrund af forskudte skygger. Den bølger også i højden og tvinges ned rundt om observatoriet, for at lade dette rejse sig i sin fulde stjernekiggerstolthed. Den laver også, med hjælp af nogle træer, en niche til anlæggets eneste stele. Træerne er flerstammet birk, der fuldstændig ligner en tegning.”

Haveanlægget og Observatoriet blev indviet i november 1990, og skulpturparken stod endeligt færdig i 1992.

Nærbillede af en af murstensskulpturerne i haveanlægget.
Haveanlægget med Observatoriet i baggrunden.