Faglige samarbejder

Tre drenge laver forsøg med kaffemaskine, elkedel og mikroovn.

Grundskolerne i lokalområdet modtager en invitation til fagligt samarbejde med gymnasiet. 

Naturvidenskab 

Vi inviterer grundskoler på besøg i vores naturvidenskabsundervisning i efteråret omkring Naturvidenskabsfestivalen uge 39. Et besøg varer 2 lektioner og afvikles typisk i samarbejde med en 1g stx-klasse i faget naturvidenskabeligt grundforløb.  

Sprog 

For sprogfagenes vedkommende inviterer vi under overskriften “Leg med sprog”. Konceptet er her, at grundskoleelever følger 3-4 lektioner på gymnasiet, så flere forskellige sprogfag kommer i spil, og eleverne møder den “almindelige undervisning” på gymnasiet. “Leg med sprog” kan afvikles i løbet af efteråret frem til slutningen af januar.  

Andre ønsker om afvikling af faglige samarbejder kan rettes til Mads Ilsøe: mi@vhim-gym.dk