Observatoriet

Per Kirkebys observatorium i skulpturparken på gymnasiet.

Sidst i 80’erne fik Vesthimmerlands Gymnasium en stjernekikkert stillet til rådighed af Dansk Nutidsmuseum, Aars. Kikkerten var skænket af amatørastronom N. H. Böthel-Christensen fra Haverslev. Opgaven med at skabe en passende bygning til den blev overdraget til Per Kirkeby, der i forvejen arbejdede med udsmykningen af grønnegården.

Indvielsen af observatoriet og skulpturparken efterfulgtes af en studieuge med emnet “Et nyt verdensbillede”, hvor Per Kirkeby og Ib Michael stod for den indledende fællestime. Per Kirkeby har selv udtalt følgende om tankerne bag observatoriet:

”Skuen er kunstnerens oplevelse af «at se» hvor de andre [herunder videnskabsmanden] blot antager. Antager at virkeligheden er sådan en simpel, fælles, «sproglig» kode, som menneskeheden er blevet dygtigere og dygtigere til at beskrive ad teknisk vej. Med film og TV, feriens Kodakcolorbillede som den absolutte sandhed om hvordan der ser ud derude, i den optiske virkelighed.”

I citatet modstilles Kirkebys tanker om kunstnerens oplevelse af “at se” og videnskabsmandens antagelser om, at virkeligheden kan betragtes og beskrives virkelighedstro ved brug af tekniske hjælpemidler. Begge aspekter er inkorporeret i bygningen. Observationen indenfor, hvor Universet betragtes gennem kikkerten, og tænkning eller meditation – kunstnerens ”skuen” – på den åbne platform udenfor.

Foreningen Aars Amatør Astronomer mødes i observatoriet på udvalgte aftner i vinterhalvåret.

Per Kirkeby foran Observatoriet ved indvielsen.
Per Kirkeby og rektor foran Observatoriet under opførelsen.
Observatoriet på en flot efterårsdag.
Observatoriet på en flot efterårsdag.