Optagelse og adgangskrav

Adgangskrav til hf og stx. Dekorativt billede af indgangspartiet ti gymnasiet.

Når du søger optagelse i gymnasiet senest 1. marts, begynder optagelsesprocessen i regionen. I begyndelsen af juni vil du få besked om endelig optagelse.

Du skal lave din ansøgning på optagelse.dk (åbner nyt vindue).

Hvis du skal til optagelsesprøve (se nedenfor) hører du fra os forud for prøven. Første optagelsesprøve er den 24. april 2024.

Hvis du søger hf og har været væk fra uddannelsessystemet, vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale med en studievejleder.

Adgangskrav til stx-uddannelsen 

Du har krav optagelse hvis: 

  • Du er uddannelsesparat (hvilket vil sige, at du har 5 i karaktergennemsnit og er socialt og personligt parat) 
  • At du samme år opnår mindst 3 i gennemsnit til de afsluttende prøver 

Adgangskrav til hf-uddannelsen 

Du har krav på optagelse fra 9. klasse hvis: 

  • Du er uddannelsesparat (hvilket vil sige, at du har 4 i karaktergennemsnit og er socialt og personligt parat) 
  • At du samme år opnår mindst 4 i gennemsnit til de afsluttende prøver 

Hvis ikke de punkter er opfyldt, kan du ikke optages på hf fra 9. klasse. 

Du har krav på optagelse fra 10. klasse hvis: 

  • Du er uddannelsesparat (hvilket vil sige, at du har 4 i karaktergennemsnit og er socialt og personligt parat) 
  • At du har bestået 9. klasse og har mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik i 10. klasse 

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, vil du blive indkaldt til en samtale med en studievejleder og ledelsen, hvor dine faglige, sociale og personlige forudsætninger vurderes.  

Hvis du ikke har opnået det påkrævede gennemsnit til de afsluttende prøver, eller hvis du ikke er uddannelsesparat, men gerne vil søge optagelse på gymnasiet alligevel, kan du melde dig til en optagelsesprøve. 

Optagelsesprøve 

Er du en af dem, der indkaldes til en optagelsesprøve i forbindelse med dit ønske om at starte på gymnasiet, gælder følgende: 

  • Prøven er skriftlig og varer 4 timer. 
  • Prøven tager udgangspunkt i et niveau, der svarer til folkeskolens afgangsprøve. 
  • Der afholdes en prøve både i april, juni og august – datoerne fastsættes af Undervisningsministeriet (åbner i nyt vindue).
  • Du får ikke noget bevis for en bestået prøve, men resultatet indgår i gymnasiets vurdering af din optagelse. 

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores studievejledere, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.