Sprog og Kultur

Tre piger sidder ved et bord og laver grupperarbejde på computer

Sprog giver indsigt i verden omkring os og giver adgang til en mangfoldighed af viden, kultur og historie. At lære sprog handler derfor også om at lære mere om sig selv og sin egen kultur.

Sprog og Kultur er en humanistisk studieretning, der sætter sprogforståelse og kulturel indsigt i centrum – historisk og samfundsmæssigt. I studieretningen er engelsk på A-niveau, samfundsfag på B-niveau og der skal vælges enten tysk eller fransk på A-niveau.

Udover sprogkundskaber på højt niveau arbejder vi med mange forskellige udtryksformer fra både litteratur, billeder og digitale medier.

Fag

Studieretningsfag:

Øvrige fag:

 • Dansk A
 • Historie A
 • Matematik B
 • Biologi C
 • Naturgeografi C/kemi C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Oldtidskundskab C
 • Kunstnerisk fag C (mediefag, billedkunst eller musik)

Valgfag:

 • frit C
 • frit B
 • frit B/A

Adgangskortet

Studieretningen engelsk A, tysk A og samfundsfag B: 

Klik på adgangskortet for at se, hvad din studieretning kan bruges til.

Adgangskortet logo

Studieretningen engelsk A, fransk A og samfundsfag B:

Klik på adgangskortet for at se, hvad din studieretning kan bruges til.

Adgangskortet logo

Læs om vores fire andre studieretninger her: