Sprog og Kultur

Tre piger sidder ved et bord og laver grupperarbejde på computer

Når man lærer om fremmede kulturer, lærer man også noget om sig selv og sin egen kultur.

Denne studieretning består reelt af to studieretninger;

I centrum for disse to studieretninger står mennesket i skiftende kulturer. Du vil møde både beslægtede europæiske kulturer og fjerne kulturkredse – med det formål at øge forståelsen for det fremmede, men også for at blive mere bevidst om dig selv og dit eget ståsted.

Området Sprog og Kultur er en humanistisk studieretning, som sætter mennesket i centrum – såvel de andre som os selv. Formålet er at lære at begå sig sprogligt og kulturelt i fremmede kulturer.

De to studieretninger har fokus på humanistiske færdigheder. Det gælder i første række sprogkundskaber, men også indsigt i og forståelse af kunstneriske udtryksformer: Litteratur, billeder, film, TV. De sproglige studieretningsfag – samt fagene dansk og historie – giver desuden en indsigt i globale problemstillinger.

Sprog og Kultur vil trække på gymnasiets store kontaktnet til udenlandske skoler. Vi samarbejder med skoler både i Europa og i andre dele af verden. Du vil få lejlighed til at udvikle dine sprogfærdigheder og kendskabet til fremmede kulturer på studieture og i virtuelle samarbejder, hvor computere, Internet og mail skaber den tætte kontakt.

Fag

Studieretningsfag:

Øvrige fag:

 • Dansk A
 • Historie A
 • Matematik B
 • Biologi C
 • Naturgeografi C/kemi C
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Samfundsfag C
 • Religion C
 • Oldtidskundskab C
 • Kunstnerisk fag C (mediefag, billedkunst eller musik)

Valgfag:

 • frit C
 • frit B
 • frit B/A

Billede af elev Caroline, som har valgt studieretningen Sprog og Kultur

Caroline: Jeg har valgt studieretningen Sprog og Kultur, da den repræsenterer de fag, der har min primære interesse. Jeg har altid godt kunne lide sprogfag, især engelsk. At lære mere om sprog og udvide min horisont i forhold til kulturer giver god mening, da jeg gerne vil ud og opleve verden efter gymnasiet.

Jeg fandt det også spændende at have muligheden for at udforske og lære et nyt sprog, nemlig fransk. Andre fag har også min interesse, fx samfundsfag, der også er et obligatorisk fag på VHG.

Da jeg var lidt i tvivl om, hvad fremtiden skulle bringe, var det oplagt for mig at vælge det almene gymnasium, fordi mine muligheder stadig er meget åbne i forhold til, hvad jeg vil tage af uddannelse.

DET FEDESTE VED AT GÅ PÅ VHG:

 • Den afslappede atmosfære og stemning.
 • De mange muligheder for socialt samvær udover skolen.
 • At det er et gymnasium med mange traditioner.

Adgangskortet

Studieretningen engelsk A, tysk A og samfundsfag B: 

Klik på adgangskortet for at se, hvad din studieretning kan bruges til.

Adgangskortet logo

Studieretningen engelsk A, fransk A og samfundsfag B:

Klik på adgangskortet for at se, hvad din studieretning kan bruges til.

Adgangskortet logo

Læs om vores fire andre studieretninger her: