Strategi 2020-2025

Kunstværket ME WE på gymnasiets 1. sal.

Strategi

Vi er et gymnasium, der kombinerer værdifulde erfaringer med at være udviklingsorienteret. Gymnasiets platform er værdigrundlaget, mens dets intentioner afspejles i visionerne.

Udmøntningen af værdigrundlag og visioner sker selvfølgelig i gymnasiets dagligdag, men også i form af de mange konkrete udviklingsinitiativer, som vi er engageret i.

Mission

Vi udbyder en 3-årig stx og en 2-årig hf.

Begge er boglige, gymnasiale uddannelser med vægt på almendannelse og studieforberedelse.

Uddannelserne sigter primært mod videre uddannelse og er rettet mod unge, som ønsker demokratisk dannelse og kulturelt indblik koblet med dyb faglighed og socialt engagement.

Vision

Med personlig, faglig og social udvikling i fokus klæder vi Vesthimmerlands unge på til fremtiden.

Vi vil i en rummelig og udfordrende hverdag gøre den enkelte unge i stand til at mestre studieliv, karriere og voksenliv.

Værdier

Elevernes hverdag på VHG bygger på fire grundlæggende værdier:

Faglighed

 • Udvikling og udfordring
 • Udgangspunkt i den enkelte
 • Fællesansvar

Fællesskab

 • Følelsen af at høre til
 • Plads til alle
 • Arbejde for fællesskabet

Trivsel

 • Faglig trivsel
 • Social trivsel
 • Positiv indstilling

Engagement

 • Motivation
 • Dialog
 • Ansvarlighed