Ringetider

Skoledagen starter kl. 8.00 og slutter normalt kl. 15.00. 

1. lektion 08.00 – 09.00 

2. lektion 09.10 – 10.10 

3. lektion 10.20 – 11.20 

4. lektion 11.45 – 12.45 

5. lektion 12.50 – 13.50 

6. lektion 14.00 – 15.00 

7. lektion 15.10 – 16.10 

Morgensamling tirsdag og fredag kl. 10.10