Historie

Gymnasiet startede i lejede lokaler på Års Skole den 12. august 1960. Grundstenene til det nye gymnasium blev lagt den 14. august 1961, og i 1963 dimitterede det første hold studenter.

Vesthimmerlands Gymnasium har, lige fra sin start, været lidt forskellig fra landets øvrige gymnasier. Det var det første sognekommunale gymnasium i kongeriget, da det startede undervisningen i 1960. Selve tilblivelseshistorien er spændende læsning, som man kan finde i gymnasiets jubilæumsskrift fra 1985:

Man havde en fremsynet sognerådsformand, gårdejer Holger S. Mikkelsen, der i 1958 fik sognerådet til at nedsætte et udvalg, der skulle forhandle med undervisningsministeriet om oprettelse af et kommunalt gymnasium i Års. Kæmner Aage Christiansen, der var sekretær for udvalget, beretter i skriftet om de første forhandlinger. Der har åbenbart været en del betænkeligheder i ministeriet ved at oprette et gymnasium så langt ude på landet.

Men udvalget havde gjort sit hjemmearbejde og fremlagde statistikker og beregninger, der til sidst overbeviste undervisningsministeriet. »Måske var det mest den jyske bondeordholdenhed, der overbeviste«, tilføjer Aage Christiansen dog i sin gennemgang af sagen.

Gymnasiets historie går langt tilbage, Her vises en planche af billeder fra 1979.

Et gymnasium “langt ude på landet”

Han nævner også, at undervisningsministeriet ikke var sikker på, »at gymnasielærere ville bryde sig om at komme så langt ud på landet. Vi måtte forklare dem, at vi var indstillede på at opføre parcelhuse, som vi kunne leje ud på meget fordelagtige vilkår til gymnasielærere«. En del af lærerne mindes da også, hvorledes stillingsopslaget, som de søgte efter, lokkede med »enfamilieshuse til en rimelig leje«.

Da det nye gymnasium stod færdigbygget, bar det måske præg af, at det var praktiske folk, der havde fået idéen: én lang bygning, der kunne minde om en kæmpelade. Det viste sig imidlertid hurtigt, at elevunderlaget var i orden, og gymnasiet blev et kulturelt midtpunkt på egnen.

Fra denne spæde start som »stalddørsgymnasium« har Vesthimmerlands Gymnasium undergået betydeligelige forandringer. Rent arkitektonisk kom der flere »boller på suppen«, da gymnasiet blev udvidet i 1983 (ved Friis & Moltke). Med tiden er der kommet en hel masse kunstværker til. Poul Gernes har slået sine folder i fællesområdet, og især Per Kirkeby har som bekendt kastet sin kærlighed på Vesthimmerlands Gymnasium. Således bliver man nødt til at tage til Års, hvis man vil se nogle af denne kunstners hovedværker.

Gymnasiet i dag

De karakteristiske bygninger danner fortsat ramme om gymnasiet, som i dag vægter faglighed, fællesskab, trivsel og engagement. Med udgangspunkt heri tilbyder gymnasiet en lang række fag samt faglige og sociale aktiviteter – både på og udenfor skolen.

Elevernes hverdag krydres fx med kor og husorkester, litteratur og kulturklub, Open Science Lab, idrætsforening, musical og meget mere. De elever, der drømmer om yderligere faglige udfordringer, kan søge om optagelse på Nordjyske Gymnasiers Akademi eller i Masterclass. Og alle kan benytte sig af studieværkstedet, som ugentligt tilbyder hjælp til elevernes faglige arbejde.

Desuden er gymnasiets traditionsrige gallafest, aktivitetsdag, Hebe-fester, fredagscaféer, introture og ikke mindst studieture med til at tænde op under det sociale miljø, som definerer gymnasiet i dag.

Fem elever på græsplænen i gang med teambuildingaktivitet