Læsevejledning

Læsevejledning. Lærer ved tavlen underviser elever.

Gymnasiets to læsevejledere har den overordnede opgave at hjælpe dig, der har læse-stave-vanskeligheder. 

Derfor vil læsevejlederne: 

  • i  begyndelsen af skoleåret afdækkes dine læse-stave-færdigheder, hvis du er 1. årselev.  Formålet er at finde frem til dem, som må have behov for ekstra hjælp og vejledning i forbindelse med læsning og stavning. 
  • ved behov undervise dig i brug af it-programmer, der kan afhjælpe læse-stave-vanskeligheder 
  • screene for ordblindhed og følge op herpå 
  • tilbyde deres hjælp, hvis du har problemer med at læse og formulere dig på dansk 

Ønsker du hjælp, kan du henvende dig til læsevejlederen, din studievejleder eller en af dine lærere og fortælle, hvad du ønsker hjælp til. For at hjælpen kan være målrettet mod dine behov, vil du først blive testet, så læsevejlederne ved, hvor du har styrker og svagheder med hensyn til læsning, stavning og skrivning. 

Herefter vil du få konkret hjælp af læsevejlederne i form af redskaber og konkrete initiativer. Der vil langt hen ad vejen være tale om hjælp til selvhjælp, da der ikke findes en trylleformular mod læse-stave-færdigheder. Og det er nødvendigt, at du er indstillet på at yde en indsats, da en sådan er forudsætning for udbytte af hjælpen.

Læsevejlederne har kontor i lokale 1.34.

Anne Falkesen AF@vhim-gym.dk 
Susanne B. Kærsgaard SK@vhim-gym.dk