Kunst af “Mormor”

I sommeren 2013 fik kælderetagen en ansigtsløftning og blev indrettet som et inspirerende miljø for de kreative fag billedkunst, mediefag og idræt – blandt andet ved hjælp af syv værker af Kristian Bruun Djurhuus under kunstnernavnet “Mormor”.

Billederne blev en realitet, efter at skolen i april 2013 modtog Aars Erhvervsråds foretagsomhedspris, og det blev besluttet at anvende prisen på ny kunst til gymnasiet. Valget faldt på Mormor, der er en af de yngre billedkunstnere på den danske kunstscene. Resultatet er syv store sort-hvide tegninger i kunstnerens velkendte graffitiagtige stil. Værkerne viser kunstnerens syn på skolen, Vesthimmerland og de fire byer Aars, Farsø, Aalestrup og Løgstør.

Byernes historier

Karakteristisk for Mormors værker er, at han involverer sig i de sammenhænge, værkerne forestiller – mennesker, rum, steder, samfund – og han lægger stor vægt på at fortælle personernes og stedets historier gennem sine værker. Denne tilgang havde han også til opgaven på gymnasiet. Ved afsløringen udtaler han:

“Det er for mig vigtigt at få lov til at fortælle historier. Jeg tror på, at en del af den store fælles fortælling foregår gennem kunsten og kunstnerne. Jeg tager opgaven meget alvorligt og forsøger at berette om og til de steder, jeg har mit virke. I Vesthimmerland foretog jeg en undersøgelse af hele egnen. Det var for mig utrolig interessant at stifte bekendtskab med en del af Danmark, jeg ikke førhen kendte. Jeg håber at være det friske par øjne, der ser områderne, byerne og tager et nyt greb på stedet.

Jeg har forsøgt at arbejde stemningsmæssigt. Igennem iagttagelse af bymiljø og menneskene i disse. For mig har det været vigtigt at præsentere værker, hvori eleverne på Vesthimmerlands Gymnasium & HF kan genkende elementer af sig selv og deres hjemby. Hvis jeg er heldig, kan jeg måske endda vække en smule nysgerrighed eller undren.

Komponenterne, der udgør de samlede værker, er sammensat af alt det, som jeg oplevede i Vesthimmerland. Det er selve fortolkningen og oplevelsen, der er interessant for mig. Jeg vil meget gerne tale til og med eleverne på stedet. Mit udgangspunkt er dem og deres hverdag i deres hjembyer. Derigennem håber jeg at gøre kunsten forståelig, legende og allervigtigst vedkommende. En slags tovejskommunikation, om man vil.”

Læs mere om kunstneren her.

Mormor kunstværk af Farsø.
Mormor kunstværk Aars