Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Databeskyttelsesforordningen

Vesthimmerlands Gymnasium er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Privatlivspolitikken giver information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag det sker. Samtidig giver politikken information om hvilke særlige rettigheder du har ved henvendelse til gymnasiet.

Denne oplysningstekst gælder kun for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med Vesthimmerlands Gymnasiums hjemmeside samt eventuelle henvendelser rettet til gymnasiet.

Ved behandling af elever og ansattes personoplysninger, hvor gymnasiet er dataansvarlig, henvises til de særskilte oplysningstekster her. Hvis du ønsker at kontakte Vesthimmerlands Gymnasiums DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, kan du finde kontaktoplysningerne på denne side.

Besøg på hjemmesiden

Når du besøger gymnasiets hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål og for at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Kun nødvendige cookies”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamlet. Se i øvrigt gymnasiets cookiedeklaration.

Henvendelser til gymnasiet

Hvis du kontakter gymnasiet via e-mail, vil vi alene behandle den information, som du giver os i forbindelse med kommunikationen. Det drejer sig om dit navn, e-mail og de personoplysninger, som du anfører i henvendelsen.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til gymnasiet ikke sker krypteret. Du bør derfor bruge e-Boks, mit.dk eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne for eksempel være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse. Ansøgning og bilag gemmes maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, vil vi altid indhente et specifikt samtykke fra dig. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Retsgrundlag

Ved at samtykke til at der placeres cookies på din enhed, giver du gymnasiet hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med henvendelser gennem hjemmesiden. Hjemmel til at behandle personoplysninger om elever følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om offentlig myndighedsudøvelse.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Vesthimmerlands Gymnasium vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, der behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning. 

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. Gennem vores IT-netværk sikrer vi, at der ikke overføres personoplysninger til tredjelande.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vesthimmerlands Gymnasium opbevarer og behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

  • få indsigt i din personoplysninger
  • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
  • få slettet personoplysninger om dig selv
  • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
  • gøre indsigelse mod behandlingen
  • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klager

Hvis du ønsker at klage over Vesthimmerlands Gymnasiums behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os. Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet (åbner i ny fane).