Samfund og Verden

Undervisningssituation med lærer foran tavlen og to elever der lytter.

Gennem introduktion af de forskellige samfundsteorier arbejder vi mod en større forståelse af den globaliserede verden, vi lever i.

På denne linje, der har fagene samfundsfag A og enten engelsk A eller matematik A som studieretningsfag, er der fokus på danske og internationale samfundsforhold. Vi beskæftiger os med emner som politik, sociologi, økonomi, den medieskabte virkelighed, engelsk som globalt kommunikationssprog og meget mere.

Undervisningen i studieretningsfagene vil blive tilrettelagt, så vi dels arbejder med fagene hver for sig og dels arbejder på tværs af fagene gennem tværfaglige undervisningsforløb og projekter. Der bliver mulighed for at tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, hvor elever og lærere i fællesskab sætter rammerne for undervisningen. Vi vil bl.a. kunne inddrage gæstelærere samt selv lave undersøgelser og i den forbindelse foretage rejser og ekskursioner.

Studieretning med:Studieretning med:
Samfundsfag ASamfundsfag A
Engelsk AMatematik A

Øvrige fag:Øvrige fag:
Matematik BEngelsk B
2. fremmedsprog B2. fremmedsprog B
Kunstnerisk fag C (mediefag, billedkunst eller musik)Kunstnerisk fag C (mediefag, billedkunst eller musik)
Idræt CIdræt C
Oldtidskundskab COldtidskundskab C
Religion CReligion C
Historie AHistorie A
Dansk ADansk A
Biologi CBiologi C
Fysik CFysik C
Naturgeografi CNaturgeografi C/kemi C

Valgfag:Valgfag:
frit naturvidenskabeligt fag Bfrit naturvidenskabeligt fag B
frit Cfrit C
frit A/Bfrit A/B

Billede af Henrik, som går på studieretningen Samfund og Verden.

Henrik: Jeg har valgt studieretningen Samfund og Verden, da den består af de fag, som interesserer mig mest, og som jeg samtidig gerne vil øge min faglige horisont indenfor. I forhold til videregående uddannelser åbner den samfundsfaglige linje også en masse døre.

Jeg har selv endnu ikke valgt, hvilken videregående uddannelse, som jeg vil jagte, men før jeg starter på en videregående uddannelse, vil jeg ud at rejse, og her bliver engelsk A en kæmpe fordel.

DET FEDESTE VED AT GÅ PÅ VHG:

  • Det gode sociale miljø, hvor du møder en kæmpe diversitet.
  • Det ambitiøse arbejdsmiljø, hvor du møder lærere, der altid er engageret.
  • De legendariske Hebe-fester, som overgår alle andre elevfester.

Adgangskortet

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad studieretningen Samfund og Verden giver adgang til.

Studieretningen med samfundsfag A og engelsk A:

Husk at vælge 2. fremmesprog; tysk eller fransk.

Adgangskortet logo

Studieretningen med samfundsfag A og matematik A:

Husk at vælge 2. fremmesprog; tysk eller fransk.

Adgangskortet logo

Læs om vores fire andre studieretninger her: