Samfund og Verden

Undervisningssituation med lærer foran tavlen og to elever der lytter.

Samfundsfag beskæftiger sig med aktuelle samfundsforhold i Danmark og globalt, herunder alt fra viden om politiks betydning for individet og det omgivende samfund til en dybere forståelse af økonomiske modeller.

Studieretningen har fokus på danske og internationale samfundsforhold. Vi beskæftiger os med emner som politik, sociologi, økonomi, den medieskabte virkelighed, engelsk som globalt kommunikationssprog og meget mere. Studieretningen har samfundsfag på A-niveau, og der skal vælges mellem engelsk A og matematik A.

Studieretning med:Studieretning med:
Samfundsfag ASamfundsfag A
Engelsk AMatematik A

Øvrige fag:Øvrige fag:
Matematik BEngelsk B
2. fremmedsprog B2. fremmedsprog B
Kunstnerisk fag C (mediefag, billedkunst eller musik)Kunstnerisk fag C (mediefag, billedkunst eller musik)
Idræt CIdræt C
Oldtidskundskab COldtidskundskab C
Religion CReligion C
Historie AHistorie A
Dansk ADansk A
Biologi CBiologi C
Fysik CFysik C
Naturgeografi CNaturgeografi C/kemi C

Valgfag:Valgfag:
frit naturvidenskabeligt fag Bfrit naturvidenskabeligt fag B
frit Cfrit C
frit A/Bfrit A/B

Adgangskortet

Klik på adgangskortet for at undersøge, hvad studieretningen Samfund og Verden giver adgang til.

Studieretningen med samfundsfag A og engelsk A:

Husk at vælge 2. fremmesprog; tysk eller fransk.

Adgangskortet logo

Studieretningen med samfundsfag A og matematik A:

Husk at vælge 2. fremmesprog; tysk eller fransk.

Adgangskortet logo

Læs om vores fire andre studieretninger her: