Vejledning

To tomme talebobler på gul baggrund

Studievejledning

Studievejledernes primære opgave er at støtte den enkelte elev til at gennemføre gymnasieuddannelsen (stx og hf) på normeret tid med størst muligt udbytte. Hver nystartet 1g-klasse og 1hf-klassetildeles en personlig studievejleder, som følger klassen gennem hele uddannelsesforløbet. 

Læs mere om studievejledningen her.

Læsevejledning

Ønsker du hjælp, kan du henvende dig til læsevejlederen, din studievejleder eller en af dine lærere og fortælle, hvad du ønsker hjælp til. For at hjælpen kan være målrettet mod dine behov, vil du først blive testet, så læsevejlederne ved, hvor du har styrker og svagheder med hensyn til læsning, stavning og skrivning. 

Læs mere om læsevejledningen her.

Mentorordning

Vores mentorordning henvender sig til elever, der er særligt udfordrede i forhold til det faglige og/eller sociale liv på gymnasiet.

Læs mere om mentorordningen her.

Psykologisk rådgivning

Vesthimmerlands Gymnasium har et tilbud om psykologisk rådgivning. Hvis du er kørt fast i problemer og tilværelsen er gået i hårdknude, eller du oplever krise, sorg og tab, kan du henvende dig til psykolog, Laila Fauerskov Duch

Læs mere om psykologisk rådgivning her.

IT-vejledning

IT-vejlederne kan kontaktes, når du har behov for hjælp med dit IT-udstyr, og når du skal have brugernavne og adgangskoder til vores IT-systemer. 

Læs mere om IT-vejledningen her.

Studievalg Danmark

Studievalg Danmark vejleder om videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. På Vesthimmerlands Gymnasium er det Anette Molsgaard Larsen, der er din lokale vejleder fra Studievalg. 

Læs mere om Studievalg Danmark her.

Bibliotek

Biblioteket er primært åbent for Vesthimmerlands Gymnasiums elever og tilknyttede lærere. Biblioteket indeholder ca. 13.500 bind. Gymnasiet abonnerer på ca. 50 tidsskrifter.

Læs mere om biblioteket her.