Vellykket dag med biologiforsøg

24. september 2020

Tre Piger sidder ved et bord og regner på dataene fra deres forsøg

Forleden aflagde 2k fra VHG, ledsaget af deres biologilærer, Anne Becher, besøg på Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors, der er en del af DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Her skulle de gennemføre en række forsøg, tilrettelagt af centrets biologer.

Bl.a. skulle de tage nogle vandprøver i Limfjorden og bestemme temperatur og saltindhold. De skulle også tage et planktontræk med henblik på at bestemme planktonsamfundet i Limfjorden. Resultaterne skulle bruges til en senere diskussion hjemme i klassen om, hvordan saltindholdet i Limfjorden er i forhold til andre steder i Danmark, og hvilke algearter man finder og på hvilke årstider.

Eleverne står på kajen og henter vandprøver op til analyse.

Det næste forsøg handlede om muslingefiltration. Her skulle eleverne forklare, hvordan blåmuslinger kan bruges til at fjerne næringsstoffer fra vandmiljøet, og give en vurdering af, om det kan anbefales at bruge miljømuslinger til at forbedre vandkvaliteten. Forsøgene gav anledning til mange udregninger, så der var også meget matematik i dagens ekskursion.

Kvindelige rollemodeller

Der var imidlertid også en mere skjult dagsorden for besøget på Skaldyrcentret. Region Nordjylland har ydet økonomisk støtte til nogle STEM-projekter. STEM står for Science, Technology, Engineering og Math. I et af dem er AMU Nordjylland og Vesthimmerlands Gymnasium gået sammen om at skabe et større fokus på tiltrækning af flere unge piger til STEM-uddannelserne (åbner i nyt vindue).

Flere undersøgelser peger nemlig på, at få kvindelige rollemodeller i STEM-fag er en af de primære årsager til pigers underrepræsentation inden for området. Dette gælder både på institutionsniveau og i samfundet generelt. I relation hertil konkluderer en undersøgelse om piger i STEM-fag, at kvindelige undervisere i STEM-fag ofte ses som forbilleder og inspirerer piger til at bryde med kønsopdelte uddannelsesmønstre. 

Derfor blev eleverne i 2k modtaget af to kvindelige biologer ved besøget i Nykøbing Mors. Dagen blev indledt med, at de to, Mette Møller Nielsen og Anita Hansen, præsenterede deres studie- og karrierevej for gymnasieeleverne. Ligeledes har klassen i forvejen en kvindelig rollemodel i deres underviser Anne Becher. Så dagen var også tænkt som et led i at motivere og anspore unge kvinder til at interessere sig for fag inden for STEM-området.

STEM-projekt. Mette Møller Nielsen og Anita Hansen fra Dansk Skaldyrcenter præsenterer deres karrierevej. Yderst til højre ses en tredje kvindelig rollemodel, Anne Becher.

I projektbeskrivelsen står der, at det er væsentligt, at disse kvinder ikke fremstår som for uopnåelige, ekstraordinært dygtige eller karriereorienterede. De deltagende piger skal kunne identificere sig med rollemodellerne. Her var både Mette og Anita gode til at forklare om deres veje og ikke mindst vildveje i deres karrieforløb.

På VHG har man tre medlemmer af dette kvindelige nordjyske korps af ambassadører og rollemodeller. De skal vise de unge kvinder den røde tråd fra uddannelse til et STEM-job. Ud over Anne Becher er det Signe Ougaard og Sara Mia Christiansen.

STEM-projekt. Eleverne på havnen i gang med at tage vandprøver til biologisk forsøg. Flot vejr på en skøn sensommerdag.