Anne Becher – kvindelig rollemodel på VHG

18. februar 2021

Vi skruer tiden et års tid tilbage. Til de gode gamle dage inden Corona-virus. Hvis man på det tidspunkt gik ind på VHG’s lærerværelse i et frikvarter og lyttede til samtalerne dér, ville man hurtigt – selv uden at være ornitolog – registrere én bestemt stemme. Ikke bare fordi den er syngende og lattermild, men fordi den er umiskendeligt fynsk.

Den tilhører en ret lille kemi- og biologilærer, men tag ikke fejl: Hun overkommer mere end de fleste. Og hvis man listede sig efter hende op på første sal, når næste undervisningstime startede, ville man opleve hende som en fisk i vandet, når hun myndigt underviser sin klasse. Man ville også selv blive ramt af det gode humør og de positive vibrationer, hun bringer med sig.

Anne Becher

Det handler om hele VHG’s Anne Becher. Hun er oprindeligt er fra Krogsbølle på Fyn og tog sin studentereksamen fra Nordfyns Gymnasium. Derfra gik turen til Syddansk Universitet for at læse biologi og kemi.

Hvordan denne fynske pige endte i den nordjyske muld, må man spørge fagkollegaen på Fjerritslev Gymnasium, Jakob Kortegaard, om. Ham er hun både gift med og driver det økologiske landbrug Engdal (åbner i nyt vindue) ved Strandby sammen med. Det er især Ertebøllefår og sortbroget jysk malkekvæg, de går op i. Sammen har de fået børnene Bue, Astrid og Silje.

Stort omsorgsgen

På gymnasiet viser Anne sit omsorgsgen. Hun var i en periode bestyrer af lærernes interne gavekasse og havde styr på, hvem der havde fortjent en gave i anledning af en festlig begivenhed eller havde brug for opmuntring i en svær tid.

I det hele taget er hun et udpræget socialt væsen, der gerne påtager sig opgaver. Det kan man også læse ud af nyhedssitet på gymnasiets hjemmeside, hvor Anne har været med i utallige projekter inden for naturvidenskab, fx Nordjyske Gymnasiers Akademi, Open Science Lab og ”Viden Skaber” (link til Novo Nordisk Fonden åbner i nyt vindue). Desuden er hun en af drivkræfterne i gymnasiets grønne råd og har en aktie i, at VHG har status som Grønt Flag Grøn Skole (åbner i nyt vindue).

Kvindelig rollemodel

Endelig er hun med i et STEM-projekt. Gymnasiet er med i et regionalt projekt (link til Region Nordjylland åbner i nyt vindue), der har til formål at få et nordjysk korps af ”kvindelige rollemodeller” inden for STEM-fagene. STEM står for Science, Technology, Engineering og Math.

I et af dem er AMU Nordjylland og Vesthimmerlands Gymnasium og HF gået sammen om at skabe et større fokus på tiltrækning af flere unge piger til STEM-uddannelserne. Flere undersøgelser peger nemlig på, at få kvindelige rollemodeller i STEM-fag er en af de primære årsager til pigers underrepræsentation inden for området. Dette gælder både på institutionsniveau og i samfundet generelt.

I relation hertil konkluderer en undersøgelse om piger i STEM-fag, at kvindelige undervisere i STEM-fag ofte ses som forbilleder og inspirerer piger til at bryde med kønsopdelte uddannelsesmønstre. I projektbeskrivelsen står der, at det er væsentligt, at disse kvinder ikke fremstår som for uopnåelige, ekstraordinært dygtige eller karriereorienterede. De deltagende piger skal kunne identificere sig med rollemodellerne. På VHG har man officielt tre af slagsen. Anne Becher er en af dem.

Og kriterierne for at være kvindelig rollemodel lever hun fint op til. Når Anne – under normale omstændigheder – kører hjem til Engdal efter endt skoledag på VHG, er det ikke for at slappe af på sofaen. Det kunne man også se på den grønne ”rugbrøds”-lignende bil, hun indtil for nylig kørte rundt i. Den skulle sikkert også bruges til at transportere børnene i, når de skulle ledsages til deres fritidsinteresser. Nu er bilen blevet udskiftet, da børnene så småt begynder at flyve fra reden.

Aktiv i fritiden

Som økologiske deltidslandmænd har hun og Jakob travlt, men derudover tager de også aktivt del i det lokale liv. De er nabo til den kommunalt ejede Uhrehøj plantage, og når der er aktiviteter dér, som f.eks. Skovens Dag, er de begge med.

Anne leder f.eks. vandhulssafarien, hvor børnene med net fisker haletudser, vandkalve og andre forunderlige væsener. I den forbindelse har hun udtalt til lokalavisen: ”Jeg kommer fra Nordfyn, hvor man afspærrer den smule natur, man har. Men her råder man over et par hundrede hektar, som alle må færdes i. Det er jo fuldstændig unikt – en Guds gave til nordjyderne. Man skal åbenbart komme fra en anden del af landet for at fortælle jer, hvor enestående et område, I har”. Anne Becher gik i sin tid med i den aktionsgruppe, der fik overtalt kommunen til ikke at sælge plantagen.

Anne har også været i bestyrelsen for Vesthimmerlands Naturfriskole, som eksisterede et par år, ligesom hun har været i bestyrelsen for ”Uhrehøj Rollespil”.

Engdal er Jakob Kortegaards slægtsgård, som han og Anne Becher overtog i 2003. Her får de mulighed for at omsætte deres faglige biologiske viden i praksis. Ud over deres egen jord har de forpagtet 35 hektar strandenge, hvor de – ved hjælp af fårene og køernes græsning – har gang i et naturgenopretningsprojekt, der sikrer biodiversiteten i området med oprindelige strandengsplanter og -fugle i stedet for tagrør.

Så det har været en lykkelig omplantning af den fynske pige til den nordjyske muld.

Anne Becher udenfor i det grønne klasselokale.