Akademielever arbejder med case om vindmøller

9. februar 2022

Vindmøller på grønne marker set fra luften.

Vindmøllesag som case på regionaldag for Nordjyske Gymnasiers Akademi

Der er mange muligheder for dedikerede elever på de gymnasiale uddannelser nu til dags. Ud over den almindelige undervisning kan de melde sig til Nordjyske Gymnasiers Akademi, der er en fælles koordineret indsats for talentfulde elever i hele Nordjylland.

På Akademiet deltager de udvalgte elever i tre akademidage pr. semester. Dagene indeholder dels gymnasiebaserede aktiviteter og aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregående uddannelser (AAU og UCN).

Forleden var det VHGs tur til at afholde en regional dag inden for det spor, der hedder ”Samfund og Business”. Eleverne kom, ud over fra værtsgymnasiet, fra Morsø, Støvring og Mariagerfjord Gymnasium. Dagens emne var problemstillingen “den grønne omstilling og modstand mod vindmøller”. Et emne, der optager sindene meget i Vesthimmerland for tiden. Ikke mindst i Bjørnstrup mellem Gundersted og Blære.

En netop offentliggjort spørgeundersøgelse, gennemført af Megafon på bestilling af HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, der står bag vindmølleprojektet i Bjørnstrup) har ikke gjort problemstillingen mindre interessant. Ifølge den går tre ud af fire borgere i Vesthimmerland ind for, at der skal opstilles vindmøller i kommunen.

Som oplæg til mini-projektarbejdet fik eleverne en orientering af Jakob Hasselgreen, der er planlægger ved Vesthimmerlands Kommune. Han har arbejdet med lokale udfordringer ift. opsætning af landbaserede vindmøller. Desuden havde deltagerne i regionaldagen i forvejen haft lejlighed til at studere de berørte borgeres høringssvar til projektet, ligesom de havde fået udleveret diverse artikler og links til problemstillingen.

Elevernes konklusioner på mini-projektarbejdet

Ved dagens afslutning fremlagde de forskellige grupper resultatet af deres projektarbejde. Her var det tydeligt, at de havde sat sig godt ind i de forskellige parters, f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, argumenter i debatten for og imod, og de havde også fattet det paradoksale i, at f.eks. 16 % modstandere mod et givet vindmølleprojekt tilsyneladende bliver hørt mere end de 61 %, der er for projektet.

Som et forslag til at løse konflikten refererede 3.g-holdet fra VHG til freelanceforsker og ekstern lektor ved Aalborg Universitet Kristian Borch, der har udtalt: “Meget tvivl kunne måske blive ryddet af vejen, hvis myndighederne sørgede for at kommunikere ordentligt, før processen går i gang”. Der er også blevet foreslået et rejsehold af eksperter, der kunne bistå kommuner og borgere med at give ordentlige svar på nogle af de spørgsmål, der rejser sig, hver gang man foreslår et område udlagt til vindmøllepark.

Eleverne fra Mariagerfjord/Morsø Gymnasium havde lavet nedenstående planche, der på en sjov måde ridser hele problemstillingen op. Dog mangler der måske en lille kirke på tegningen for at illustrere den seneste udvikling i sagen, hvor Viborg Stift har nedlagt veto mod opstilling af vindmøllerne af hensyn til udsigten fra Gundersted kirke. Nu skal man så fra højeste sted, dvs. indenrigs- og boligministeren, på besøg for at besigtige forholdene.