Studieretningsdag – sammen på tværs

30. april 2024

På VHG blev store bededag i år forvandlet til studieretningsdag. Vores elever arbejdede med deres studieretningsfag med udgangspunkt i praktisk faglighed og for nogle endda lidt ekstra kreativitet.

På studieretningsdagen blev eleverne blandet på tværs af årgange, men med fokus på deres studieretninger, f.eks. natur og teknologi, sundhed og biotek eller samfund og verden. Det blev både til spændende naturfaglige eksperimenter og en kamp om verdensherredømmet. For alle elever blev det en ny og anderledes måde at bruge deres fag og faglighed på, samt en mulighed for at danne nye relationer på tværs af klasserne.

Se indtryk fra dagen på vores Instagram-profil her.

Studieretningsdag. Eleverne tester smertetærskel med nåle i hånden.
Studieretningsdag. Lærerne Jeff og Sussi foran valgplakat til USAs præsidentvalg.
Hf eleverne laver dej til pandekager.