På Vesthimmerlands Gymnasium vil vi gerne hjælpe dig til at vælge en uddannelse og en studieretning, der er den rigtige for dig. Hvis du bor i Aars eller i en anden by i Vesthimmerland, kan det godt være, at du spekulerer over de mange valgmuligheder, der åbner sig nu, hvor du er ved at afslutte folkeskolen. Du har sikkert flere spørgsmål i forbindelse med HF, HHX, HTX og STX. Det samme gør sig nok gældende for de studieretninger, som hører med til de forskellige gymnasiale uddannelser.

Hvis du har tænkt dig at tage en kort eller mellemlang videregående uddannelse, så er en hf-uddannelse nok den rigtige for dig. Hvis du derimod sigter efter en videregående uddannelse inden for økonomi og handel, så er en merkantil studentereksamen (hhx) måske det rette valg. Hvis din drømmeuddannelse kræver tekniske og naturvidenskabelige fag, så er en teknisk studentereksamen (htx) måske vejen frem. Ikke desto mindre kan du altid opnå dine mål ved at tage en stx-uddannelse på VHG, som forbereder dig på alle slags videregående uddannelser, også de teknisk-naturvidenskabelige eller økonomisk-samfundsvidenskabelige uddannelser. Som du ved, er stx det almene gymnasium, hvor du kan tilrettelægge og sammensætte dit gymnasieforløb, sådan at du kan komme ind på din drømmeuddannelse.

Grundforløbet på VHG – Et solidt grundlag for at vælge de rette studieretninger for dig og dine kammerater

Når du skal vælge studieretning, så er det væsentligt, at du tager udgangspunkt i de fag, der mest interesserer dig samt de fag, hvor du udmærker dig. Det har stor betydning, fordi det giver et fingerpeg om din faglige profil. Noget andet, som er lige så vigtigt, er den uddannelse, du gerne vil læse bagefter. Der er en del adgangskrav, der har betydning for dit valg af fag og de niveauer, de skal ligge på. Derudover er der nogle uddannelser, som har adgangsbegrænsning. Det vil altså sige, at du skal have et vist eksamensgennemsnit for at blive optaget.

Ovennævnte faktorer bør du tage med, når du træffer et valg. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at henvende dig til en af vores studievejledere, der kan guide dig, så du træffer en fornuftig beslutning. Vores grundforløb på tre måneder kan også danne et godt grundlag for dine afgørelser. Kontakt Vesthimmerlands Gymnasium i dag på tlf.:+45 98 62 25 77 og få flere oplysninger om vores uddannelser og studieretninger. Du må også gerne skrive til os på mail: adm@vhim-gym.dk