På opdagelse i Europas hovedstæder

20. april 2022

Elevernes hverdag er (endelig) begyndt at ligne sig selv igen. Vores 2.g-klasser har derfor været på studietur i Europa. 2u har – sammen med lærerne Pia Hauge og Pernille Olesen – været i Prag. 2s og 2x har været i Amsterdam og 2a og 2k har besøgt Bruxelles.

Selvom der var to VHG-klasser i hver af hovedstæderne, var programmet ikke det samme. Det afhang af, hvilke lærere der var med, og hvilke faglige vinkler der således var lagt på besøget. For eleverne skulle ikke blot opleve de almindelige turistattraktioner. Der var bygget op til rejserne hjemmefra, og der vil også ske en efterbehandling, da turen indgår i undervisningsforløb.

2a og 2s i Bruxelles

2a, der rummer to studieretninger: Sprog og Kultur samt Musik og Kreativitet, var ledsaget af musiklæreren Lisbeth Bæk Eriksen og historielæreren Rasmus Jacobsen. Den første dag bød på en 5 timer lang ekskursion til Waterloo, slagmarken, hvor Napoleon led sit nederlag. På lokaliteten er der opført et stort underjordisk museum, der blandt andet fortæller om Napoleons visioner for et samlet Europa.

Gruppebillede af elever på besøg ved Waterloo - Napoleons slagmark.

Eleverne har også i historie arbejdet med Belgien som kolonimagt i Congo. Derfor var det nærliggende, at man dagen efter tog ud til det genopførte Afrikamuseum, der stod færdig i 2018. Museet rummer imidlertid meget mere end historie. F.eks. deltog eleverne i en valgfri workshop; afrikansk percussion og dans eller afrikanske brætspil.

Tre drenge klar til at spille på bongotrommer og lave god musik.

Onsdag var afsat til byvandring samt besøg i EU-parlamentet. Torsdagen bød på besøg på et musikinstrumentmuseum samt efterfølgende koncert med en strygerkvartet. Om aftenen havde klassen fællesspisning, inden turen dagen efter gik tilbage til Vesthimmerland.

“S for samfundsfag”

2s, der er en samfundsfaglig klasse, var ledsaget af deres historie- og religionslærer, Nis Stærke, og deres samfundsfaglærer, Hanne Sørensen. Da de også har arbejdet med emnet ”Belgien som kolonimagt”, var et besøg på Afrikamuseum og EU-parlamentet også her meget relevant.

Eleverne på besøg i Europa Parlamentet - her foran alle de europæiske flag.

Derudover var der indlagt et by-løb med opgaver i programmet, ligesom eleverne i grupper skulle interviewe folk i byen med henblik på at finde ud af, hvordan EU skal udvikle sig i fremtiden. Derfor havde klassen i forvejen i samfundsfagstimerne arbejdet meget med en interviewguide for at have helt styr på, hvordan et godt interview foregår. For nogle var det meget grænseoverskridende at skulle interviewe vildtfremmede mennesker på gaden, men fagligt gav det meget.

Endelig havde de også fået til opgave at udforske en katolsk kirke for at beskrive kirkerummet og sammenligne det med det protestantiske. Dette besøg skulle dokumenteres med billeder. Dog blev der også mulighed for at slappe af i byens åndehuller.

Eleverne hygger i parken og leget på legepladsen.

2k og 2x i Amsterdam

Også på denne tur var det forskellige studieretninger, der var afsted. 2k var ledsaget af de naturvidenskabelige lærere Heidi Nielsen og Karsten Hessellund. Klassen har studieretningen Sundhed og Biotek, og ét af hovedpunkterne var bl.a. et besøg på et anatomimuseum, Body Worlds (åbner nyt vindue), hvor eleverne lærte alt, hvad der er værd at vide om menneskekroppen, og hvilke virkninger dit helbred har på din lykke og omvendt.

Desuden var de på Micropia, Hash-museet og Nemo Museet. Endelig blev der også tid til en rundvisning på en rekonstruktion af et hollandsk handelsskib, hvor eleverne hørte noget om Holland som søfartsnation og kolonimagt. Den sidste aften i Amsterdam spiste hele klassen sammen på en restaurant med traditionel hollandsk mad.

På studietur i Europa. Syv drenge sidder klar til at spise på restaurant.

2x, bestående af studieretningerne Samfund og Verden samt Videnskab og Teknologi, havde i historietimerne med Dorthe Nielsen forud for turen arbejdet meget med Holland som kolonimagt og slavehandelsnation. Biologi- og kemilæreren Finn Steenberg Norre havde belyst den tilhørende sukkerproduktion i kolonierne. Desuden havde han også været inde på kostforholdene på sejladserne for at undgå sygdomme som skørbug. Det var derfor et must i Amsterdam at besøge Det Nationale Søfartsmuseum og komme ombord på en kopi af handelsskibet Amsterdam.

Elever på studietur i Europa. Her er fire piger foran handelsskibet "Amsterdam".

Eridringshistorie

Desuden var klassen blevet introduceret til begrebet erindringshistorie. Dvs., at man kigger på, hvordan en bestemt fortidig begivenhed er blevet brugt i eftertiden. En af dagene skulle eleverne derfor, under et by-løb rundt til hovedstadens forskellige attraktioner, bl.a. lave en erindringshistorisk analyse af De Dokwerker (”Havnearbejderen”). Det er en statue, rejst i Amsterdam til minde om februarstrejken i 1941, som var en protest mod jødeforfølgelserne under 2. Verdenskrig.

Statuen er designet og lavet af billedhuggeren Mari Andriessen på vegne af Amsterdams byråd. Haarlem-tømreren Willem Termetz, som Andriessen kendte allerede før krigen, poserede foran statuen i 1951. Der er mistanke om, at de også var i modstandskampen sammen. Den 28. marts 1952 skrev Haarlems Dagblad: “Mari Andriessen har taget en almindelig havnearbejder for at symbolisere strejken og på ingen måde en idealiseret arbejder.” Statuen blev indviet i 1952. Siden da har det været det centrale sted for den årlige markering af februarstrejken. Monumentet har også været start- eller slutpunkt for demonstrationer mod racisme ved en række lejligheder. 

Elever foran statuen De Dokwerker (”Havnearbejderen”).