Studentereksamen – Hvis du bor i Aars, et andet sted i Vesthimmerland eller i Midtjylland og overvejer at få en studentereksamen efter folkeskolen, så har du flere gode grunde til at vælge Vesthimmerlands Gymnasium. På VHG kan du få en studentereksamen, der ikke alene gør dig klar til videregående studier, men også kan forme dig som menneske. Du kan vælge mellem en 3-årig gymnasieuddannelse (stx) eller en 2-årig hf-uddannelse. Her på hjemmesiden kan du læse mere om adgangskravene og den optagelsesprøve, der afholdes i juni og august måned.

Ganske vist indeholder en stx-uddannelse en bred fagrække, der omfatter historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold, samtidig indgår der gruppe- og projektarbejdei din stx, som også giver plads til samarbejde og sociale relationer. Det har stor betydning for, at du kan udvikle og udfolde dig som menneske. På VHG lægger vi stor vægt på, at du trives socialt og flytter dig fagligt. Det er to afgørende aspekter af den almendannelse, du kan forvente at få på VHG.

Få en studentereksamen på Vesthimmerlands Gymnasium

Stx-uddannelsen er et godt udgangspunkt, hvis du stadig er i tvivl om, hvilken studieretning der er den rette for dig. På VHG indledes uddannelsen med et fælles grundforløb med fastlagte fag og to særlige forløb. Det ene hedder Almen Sprogforståelse, hvis hovedformål er at forbedrede dig til sprog på gymnasiet. Det andet kaldes Naturvidenskabeligt Grundforløb, hvor vi sætter fokus på naturvidenskabelige fag. Dette danner grundlag for, at du senere hen kan vælge den rette studieretning for dig.

Hvis du overvejer at få en studentereksamen på VHG, så er det værd at vide, at vi tilbyder fem forskellige studieretninger. Det er rigtigt nok, at du vil møde nogle udfordringer med hensyn til dine bestræbelser for at få en studentereksamen, men de studieretninger, vi tilbyder på VHG, kan være en stor hjælp. Vores studieretninger hedder Sprog og Kultur, Sundhed og Biotek, Musik og Kreativitet, Samfund og Verden samt Natur og Videnskab. Kontakt Vesthimmerlands Gymnasium i dag på tlf.:+45 98 62 25 77 og få flere oplysninger om vores uddannelser og studieretninger. Du må også gerne skrive til os på mail: adm@vhim-gym.dk