Pilotprojekt om sprog og kunst

6. april 2022

På VHG har man i længere tid arbejdet med en ansøgning til et Erasmus+-projekt med titlen “Sprog som kunst, kunst som sprog”. For nylig modtog man den gode nyhed, at der er blevet bevilget en større sum penge til et for-projekt.

Det er lidt af en bedrift at gå gennem nåleøjet til sådan en EU-bevilling. På gymnasiet er der da også medgået en del timers arbejde for Ulla Andreasen med at forfatte ansøgningen. Hun har også holdt kontakten til de øvrige samarbejdspartnere, godt støttet af kollegerne Karina Rohde og Kirsten Svejstrup Sørensen. Samarbejdspartnerne er lærere ved Duborg-Skolen, A.P. Møller Skolen og Hjørring Gymnasium og HF, og for-projektet har titlen “Tværnationalt arbejde med gymnasiefremmede elever”.

I det kommende skoleår skal bl.a. tysk- og billedkunstlærere på de fire gymnasier arbejde med at udvikle forløb og nye samarbejdsformer gymnasierne imellem. Så kan eleverne få glæde heraf i det egentlige projekt, som forhåbentlig følger de kommende år.

Hvad har de fire gymnasier til fælles?

Fælles for de fire gymnasier i pilotprojektet er, at de er landdistriktsgymnasier, der kender til udfordringerne med gymnasiefremmede elever. Samtidig har de en række fælles fag, og de involverede lærere har allerede et godt kendskab til digitale undervisningsplatforme. Ikke mindst “takket være” corona-epidemien.

Selvom to af gymnasierne, Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen, rent fysisk ligger i Nordtyskland, er der dog foreløbig tale om et nationalt projekt. De to skoler er oprettet for det danske mindretal i området. En studentereksamen herfra giver adgang til videreuddannelse i både Tyskland og Danmark.

De videre planer med projektet går imidlertid i skandinavisk retning, idet man kunne tænke sig at få f.eks. et islandsk eller et grønlandsk gymnasium med. I ansøgningen udtrykkes det således: “Vi ønsker at bygge bro interkulturelt. Vi vil dyrke vort nordeuropæiske sprogfællesskab.  I Nordtyskland undervises i dansk som modersmål, i Grønland undervises i dansk som fremmedsprog, i Danmark og Island undervises i tysk som fremmedsprog“.

Hvad går projektet konkret ud på?

Det er ikke første gang i VHG’s historie, at man ser nogle muligheder i et samarbejde mellem de kreative fag og sprogindlæring. Omkring årtusindskiftet lavede man et forsøg med en krea-sproglig klasse, hvori der indgik et produktkrav til eksamen.

Siden er den teknologiske udvikling gået stærkt, og netop digital vidensdeling og kommunikation er centrale størrelser for dette nye projekt. Det er tanken at udvikle en multimodal platform, hvor eleverne kan gå i dialog med og formidle direkte til hinanden. Projektet vil bl.a. skabe digitale virtuelle udstillingsrum, med samling af en bred vifte af medier og undervisningsmaterialer, som deles på tværs af landegrænser af undervisere, ligesom elevarbejder kan udstilles til inspiration eller stafet.

De involverede lærere har i deres hidtidige undervisningspraksis gjort den erfaring, at frafaldstruede, sårbare elever ofte får et fagligt løft gennem innovative kreative undervisningsforløb, som de selv har ejerskab til. Efterfølgende blev de i stand til at gennemføre og bestå stx eller hf, med mulighed for senere at kunne fortsætte på en videregående uddannelse.

Remediering

Remediering, dvs. det at genbruge eller overføre elementer fra et medie til et andet, synes at være et nøglebegreb i projektbeskrivelsen. Her har Ulla Silfverberg Andreasen, der er primus motor i samarbejdet, stor erfaring som mediefags- og billedkunstlærer. Kirsten Svejstrup Sørensen, der er historie- og billedkunstlærer, har også oplevet, hvad der sker med elever, når de overfører fra et medie til et andet. F.eks. i forbindelse med et samarbejde med Johs. V. Jensen-museet (åbner nyt vindue) i Farsø, hvor hendes og Ullas elever omsatte nogle af den store forfatters digte til tegninger. Den sidste lærer i VHG’s projektgruppe, Karina Rohde, er dansk- og tysklærer og har tidligere samarbejdet med kollegerne på de to nordtyske gymnasier.

Det bliver spændende at se, hvilke undervisningsmaterialer sådanne tolv “krøllede hjerner” fra fire forskellige gymnasier kan få stablet på benene det næste års tid. De vil gøre sig en masse erfaringer mht. metoder, der kan få de gymnasiefremmede elever på banen. Det hele vil blive grundigt dokumenteret undervejs. Især gennem digitale, men også enkelte fysiske møder mellem de involverede lærere i for-projektet.

Sprog og kunst - projekt på VHG. De tre lærere Kirsten Sørensen, Ulla Andreasen, Karina Rohne foran observatoriet på gymnasiet.
De tre lærere i projektet (fra venstre): Kirsten Sørensen, Ulla Andreasen, Karina Rohde.