Ny uddannelsesleder på VHG

10. august 2022

Solveig Bigum på Livø med 1. g elevernes introtur.

Solveig Bigum er ny uddannelsesleder på VHG og samtidig en kvindelig rollemodel.

Der er brug for mange talenter på en arbejdsplads som VHG. Ved særlige lejligheder er der bl.a. brug for folk, der kan organisere. Det være sig på årets første skoledag, introduktionstur for nye elever, den årlige skitur til Østrig eller besøg på områdets grundskoler sammen med gymnasiets dygtige elevambassadører for at fortælle om vores stx- og hf-uddannelser. For blot at nævne nogle af dem.

Og hvis man ser godt efter, finder man næsten altid navnet Solveig Uhrenholt Bigum som dynamo i disse sammenhænge. Det klarer hun ved siden af sit job som underviser i engelsk, samfundsfag og naturgeografi. Og man må spørge sig selv: Hvordan får hun egentlig overskud til alle disse ting, samtidig med at der også er nok at se til på hjemmefronten som husmor på en stor gård og med en stor familie, der nok også skal serviceres i nogen grad? Og så bliver der også lige plads til at deltage i foreningslivet… I mange år var hun instruktør i Aars Gymnastikforening, medlem af bestyrelsen og formand i en periode samt redaktør af klubbens medlemsblad.

Hemmeligheden bag det hele må være en utrolig energi og et stort planlægningsgen. Hvor vi andre begyndte at drosle lidt ned op til den søde juletid, satte Solveig sig i en bus sammen med andre planlæggere for at tage den lange tur til skisportsstedet i Østrig. For selvfølgelig skal Solveig lige sikre sig, at alt er i orden, og alle aftaler er på plads. Måske var det meget godt for familielivet og julen i Gislum, at bussen denne gang måtte vende om i Tyskland, fordi en deltager blev vurderet som nær kontakt til en Corona-smittet?

Solveig som kvindelig rollemodel

Med alle de jern, Solveig har i ilden, er det ikke så mærkeligt, at hun også er med i et STEM-projekt. VHG er med i et regionalt projekt, der har til formål at få et nordjysk korps af ”kvindelige rollemodeller” inden for STEM-fagene. STEM står for Science, Technology, Engineering og Math.

I et af dem er AMU Nordjylland og VHG gået sammen om at skabe et større fokus på tiltrækning af flere piger til STEM-uddannelserne. Flere undersøgelser peger nemlig på, at få kvindelige rollemodeller i STEM-fag er en af de primære årsager til pigers underrepræsentation inden for området. Dette gælder både på institutionsniveau og i samfundet generelt.

I relation hertil konkluderer en undersøgelse om piger i STEM-fag, at kvindelige undervisere i STEM-fag ofte ses som forbilleder og inspirerer piger til at bryde med kønsopdelte uddannelsesmønstre. I projektbeskrivelsen står der, at det er væsentligt, at disse kvinder ikke fremstår som for uopnåelige, ekstraordinært dygtige eller karriereorienterede. De deltagende piger skal kunne identificere sig med rollemodellerne. På VHG har man nu officielt fire af slagsen. Solveig Bigum er en af dem. Derudover er hun lige blevet ansat som uddannelsesleder på VHG. Så der bliver endnu mere at se til. Men Solveig skal nok klare det, for hun trives på sin arbejdsplads.

Solveigs unge år

Det var ikke indlysende fra starten af, at Solveig skulle gå akademikervejen. Hun voksede op i Vellev ved Langå, hvor forældrene drev et landbrug. For faderen var uddannelse imidlertid vigtig, så efter folkeskolen kom Solveig på efterskole i 8. klasse og derfra på Randers Realskole for til sidst at slutte af med studentereksamen fra Randers Statsskole. Hjemmefra havde hun lært, at man skal gøre sig umage, så alle fire børn fik studentereksamen. Allerede dengang viste Solveig sit engagement over for andre mennesker. Hun var med til at starte Amnesty International op på gymnasiet og var med i elevrådet.

Højskoleophold og hvad deraf fulgte

Efter studentereksamen tog Solveig Uhrenholt, som hun oprindeligt hed, på et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. Og udover hvad det gav hende af grundtvigsk dannelse og gymnastikfærdigheder, fik det følger på det helt personlige plan. Dér mødte hun en ung mand, Jens Bigum fra Gislum. Dette møde har nok været en stærkt medvirkende årsag til, at hun senere søgte ind på læreruddannelsen på Aalborg Seminarium og blev folkeskolelærer. Hun var bl.a. to år på Hornum Skole.

De unge nygifte fik også tvillinger, så der må have været travlhed på Nygaard på Gislumvej.  Senere – i 2009 – overtog de også slægtsgården Højagergaard, som Jens og Solveig har overtaget efter Jens’ forældre, Eilif og Margit Bigum. De driver begge landbrug i dag. Med kalveproduktion og markdrift på Højagergaard, men også stor mælkeproduktion på Nygaard. Så Solveig kunne sagtens være fuldtidsbeskæftiget derhjemme, men hun er en moderne kvinde, som har fået fuld opbakning af sin mand til at videreuddanne sig, som hun har ønsket sig, samtidig med at der er kommet flere børn til. Først tog hun eksamen i engelsk fra AAU, siden samfundsfag.

Solveig på VHG

På et tidspunkt sendte hun en uopfordret jobansøgning til rektor Kirsten Holmgaard på VHG. Hun fik i første omgang at vide, at hun havde læst de forkerte fag. Ikke desto mindre fik Solveig jobbet, men på den betingelse, at hun supplerede med et tredje fag, naturgeografi som del af ansættelsen. Sådan gik det til, at Solveig har et fag inden for hvert af de tre fakulteter: Det humanistiske, det samfundsfaglige og det naturvidenskabelige.

Og i dag er hun mægtig glad for det sidst tilkomne fag, som netop i de år, hvor hun blev ansat, skiftede spor fra kultur- til naturgeografi. I stedet for en masse kort og sten blev der brug for øvelsesudstyr. Det har hun i samarbejde med sin kollega Jakob Dyrman bygget op, og hun har deltaget i alle de efteruddannelseskurser, hun kunne komme til. Naturgeografi indgår i nv og nf, og i den sammenhæng foregår der et udvidet faggruppesamarbejde, som Solveig er meget glad for. For hende er det meget vigtigt med det kollegiale samarbejde, hvor man kan drage nytte af hinandens styrker.

Solveig i et par STEM-projekter

Solveig har været en aktiv del af Det Grønne Råd, og bæredygtighed ligger hende meget på sinde. Så som kvindelig rollemodel i STEM-fagene har det været oplagt for hende at tage kontakt til Foulum Forsøgscenter. Det medførte her i foråret en ekskursion til stedet for hendes naturgeografihold i 2u. De hørte bl.a. PhD-studerende Anna Støckler fortælle om sit projekt med fire typer af gylle, og hvordan man kan mindske emissioner af drivhusgasser og ammoniak fra lagring og udbringning. Efterfølgende skrev eleverne en rapport om besøget, som må have gjort deres lærer glad. Solveig er nemlig ikke så meget for de mere poppede tiltag i klimadebatten. Debatten skal nuanceres.

Senere er klassen også indgået i et KRAM-projekt sammen med et par 5. og 6. klasser fra Løgstør Skole og virksomheden Scandi Byg i Løgstør. KRAM står for Kvindelige Rollemodeller og Ambassadører. Eleverne var inddelt i grupper, som hver skulle producere et nyhedsindslag om projektet. Projektets faglige fokus var at undersøge, hvorledes naturvidenskab kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig udvikling. Nyhedsindslaget fokus var at undersøge bæredygtigt byggeri. Undervejs i det 2-dages forløb mødte eleverne fra Løgstør Skole kvindelige rollemodeller i naturvidenskab på både Scandi Byg og VHG.

Solveig Uhrenholt Bigum