Fællestime hver for sig

18. januar 2021

Elever fra 1u følger med i fællestimen hjemmefra.

Det er – af gode grunde – længe siden der har været afholdt fællestime på gymnasiet. Men i fredags var der indlagt en sådan på førsteårselevernes skema. Nemlig en lektion ved videnskabsjournalisten Søren Hebsgaard med overskriften ”Like mig nu, din fede nar!”

Det er efterhånden en tradition på gymnasiet, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om de nye elevers vaner med ny teknologi som smartphones. Og i forlængelse af denne kommer Hebsgaard for at diskutere digital dannelse med eleverne. Denne gang sad han imidlertid hjemme i sin egen stue, ligesom alle tilhørerne sad derhjemme bag skærmen. Alligevel fungerede kommunikationen fint. Journalisten indlagde nogle pauser, hvor eleverne ved hjælp af deres mobiltelefon skulle tage stilling til nogle spørgsmål.

Denne form gjorde, at foredragsholderen ikke kom til at fremstå som en bedrevidende ekspert, der talte ned til de unge. I stedet for blev der stille og roligt bygget nogle spilleregler op om, hvordan man mest hensigtsmæssigt bruger den nye teknologi. Søren Hebsgaard krydrede foredraget med sjove tegninger, små videoer og interaktive øvelser. Han kommenterede også de data om elevernes navigering på de sociale medier, han havde fået ind via spørgeskemaerne. Alt sammen i et klart sprog og krydret med ord, de unge kender fra deres digitale kommunikation, f.eks.”nice”, ”mega gøjseren” og at “shame”.

“Boblen”

Han introducerede også begrebet ”en boble”. Han viste en video på nettet, der viser en happening i venteværelset til en lægekonsultation. Patienterne finder det efterhånden naturligt at rejse sig op og sætte sig igen på kommando ved et bestemt lydsignal. Dermed fik han eleverne til at forstå, at man ikke nødvendigvis skal underordne sig alt i en gruppesamtale på de sociale medier. Nogle gange skal man måske bryde boblen og sige fra over for måden at kommunikere på. Hebsgaard havde procenttal og statistisk materiale at henvise til, hvor eleverne selv havde sagt, at tonen på de sociale medier nogle gange bliver for grov.

Søren Hebsgaard i færd med at holde virtuelt oplæg for eleverne. Skærmprint fra YouTube.

Quiz til sidst

Til sidst fik Hebsgaard også en elev, Simon fra 1q, til at medvirke i en quiz i stil med ”Hvem vil være millionær”. Her blev der præsenteret nogle autentiske sager, der f.eks. handlede om at dele private billeder på nettet. Og så skulle Simon (og alle hans kammerater) vælge en af 4 sanktionsmuligheder over for handlingen. Deltagerne blev helt sikkert overraskede over, hvor alvorligt der blev set på forseelserne i de tilfælde, hvor de angiveligt var endt for en domstol.

Foredragsholder og tilhørere blev undervejs enige om, at den nye teknologi på mange måder er nyttig. Men gør den os også lykkeligere, og afskaffer den megen trafik på de sociale medier ensomhed? Og findes der ikke en anden kærlighed end like-kærligheden?

Søren Hebsgaard præsenterer en illustration i forbindelse med sit oplæg.

Konklusionen var, at al den kommunikation med likes og smileys bare er med til at stresse os. Hellere kvalitet frem for kvantitet, og der findes bedre måder at være sammen på. Søren Hebsgaard udfordrede tillige udsagnet om, at alle kan multitaske. Kan man f.eks. både følge med i undervisningen og være på Facebook samtidig?

Så selv om deltagerne sad hver sit sted, fik man fornemmelsen af, at det alligevel var noget, man var fælles om. Den opfattelse bestyrkedes af, at eleverne blev ved med at sende spørgsmål til Hebsgaard, efter at ”timen” egentlig var slut.