Retningslinjer for ungdomsorganisationers adgang til gymnasiet

Vesthimmerlands Gymnasium ønsker at fremme muligheder for at udvalgte ungdomsorganisationer (fx politiske, almennyttige, godgørende eller interesse- ungdomsorganisationer) kan komme i kontakt med gymnasiets unge. Samtidig ønsker vi, at denne kontakt tilpasses gymnasiets formål og hverdag.

Ungdomsorganisationer skal kontakte gymnasiets administration, hvis man er interesseret i enten at ophænge materiale eller komme i direkte kontakt med elever fx på en morgensamling. Ingen organisationer må møde uanmeldt op på gymnasiet.  

Organisationer, der ønsker at besøge gymnasiet, skal inden besøget skriftligt (fx pr mail) aftale indhold, rammer og tidspunkt for besøget med gymnasiets administration, herunder hvilke aktiviteter, besøget indebærer.

Aktiviteter, debatter, budskaber og materialer i forbindelse med et besøg skal holde en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Enhver form for racistisk, sexistisk eller andre diskriminerende budskaber er uacceptabel. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen eller være i strid med gymnasiets studie- og ordensregler. 

Overtrædelse af disse regler kan medføre politianmeldelse. 

Materialer, der ophænges eller uddeles uden forudgående aftale, fjernes.