Insekter på menuen?

20. maj 2021

Et par hænder viser Insekter frem.

1k, med studieretningen Sundhed og Biotek, har haft besøg af Niels Thomas Eriksen, studieleder for Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet (åbner i byt vindue). I sin forskning arbejder han især med spiselige insekter, og da klassen netop arbejder med dette emne i biologi, var det oplagt at få ham ind og fortælle om det sidste nye på området. Han karakteriserede i øvrigt sig selv og sine kolleger som ”underlige snegle”.

Niels Thomas Eriksen begyndte med at forklare, hvorfor det bliver nødvendigt at tænke i alternative baner, hvad maden angår. I takt med at velstanden i verden stiger, er der flere og flere, der gerne vil have fx kød at spise. For at producere konventionelle fødevarer som okse- og svinekød samt kyllinger skal man have store arealer til rådighed. Især for at dyrke foder til dyrene. Så på et tidspunkt vil de 70% af jordens overflade, man kan anvende til det formål, være opbrugt. Her er insekter, f.eks. fårekyllinger, meget mere fodereffektive. Desuden produceres de med et lille aftryk på klimaregnskabet for udledning af gasser (CO2-ækvivalenter).

Black soldier fly

Niels Thomas Eriksen kom med flere forslag til fremtidens menu, f.eks. melorme, stankelben og græshopper. Med i en kasse havde han også nogle eksemplarer af en lidt speciel ”fætter”, en ”sort soldaterflue”, der kommer fra Sydamerika (ligesom kartoflen), og som ikke lever i Danmark. Men den arbejder de meget med på universitetet i Aalborg. Det er der også en del producenter, der gør. F.eks. Entomass i Løkken, der er stiftet af to ingeniører, uddannet fra Institut for Kemi og Biovidenskab. Som producenter er de naturligvis mest optaget af at markedsføre insekter som foder og fødevarer. Universitetsforskernes ambition er udelukkende at levere data om, hvor effektive insekter er til at omsætte foder til ny biomasse.

Niels Thomas Eriksen fra AAU underviser eleverne om forskning omkring insekter og deres anvendelighed i fødevarer.

Om den sorte soldaterflue fik eleverne at vide, at den kan parre sig og lægge æg, men den spiser ikke engang. Larvestadiet er det længste, og den har kun en livscyklus på et par uger. Den hele larve kan bruges til foder, og der kan også laves larvemel af den. Den giver protein og fedt, der kan omdannes til biodiesel.

På dette tidspunkt i oplægget spurgte Niels Thomas Eriksen eleverne i 1k om, hvordan de havde det med differential- og integralregning, for nu ville det blive lidt ”langhåret”. Herpå fulgte nogle udregninger, der viste, hvor effektivt BSF-larver (BSF= Black soldier fly) omsætter deres foder, og hvor meget der assimileres i dyret. Da larven er meget bredspektret i sit fødevalg, var der også resultater for, hvordan den ”performer” på baggrund af enten kyllingefoder eller affald.

Kommunikationen mellem forsker og gymnasieelever var god. Eleverne stillede spontant spørgsmål undervejs, og de var helt med, når studielederen fra AAU refererede til FN’s verdensmål. Måske forstod de ikke alle de matematiske modeller, men de fik et levende indtryk, hvad matematik kan bruges til i forskningen.

Niels Thomas Eriksen og eleverne i 1k i undervisningslokale.

Viden Skaber

Besøget i 1k var en del af projekt ”Viden Skaber”. Det er titlen på et regionalt projekt, der gennemføres som et samarbejde mellem tre nordjyske gymnasier, heriblandt Vesthimmerlands Gymnasium og HF, med Aalborg Universitet som tæt samarbejdspartner. Målet er at åbne naturvidenskabelig forskning op for den brede befolkning og samtidig øge interessen for naturvidenskab hos unge, som skal vælge en videregående uddannelse. Projektet strækker sig over to år, og for VHG’s vedkommende er det bl.a. 1k og deres biologilærer Karsten Hessellund, der deltager i det. Meningen er så, at klassen skal videreformidle deres nyvundne viden til den brede befolkning. Denne proces er imidlertid blevet besværliggjort og forsinket af Corona-nedlukningen, så måske bliver det først efter sommerferien.