Historisk tur til Dybbøl

29. oktober 2021

Dybbøl Mølle i Sønderjylland.

Første skoledag efter efterårsferien startede lidt usædvanligt for to af vores 3.g-klasser. De skulle nemlig på tur til Historiecenter Dybbøl Banke (åbner nyt vindue) i Sønderjylland. Begge klasser, 3s og 3x, har forløb om 1864-krigen i historie.

Efter en lang bustur blev klasserne taget godt imod af de to dygtige rundvisere, som skulle stå for dagens tre-timers-forløb med titlen: ”Det har slet ingen hast for dem, som tror”. Forløbet handlede om historiebrug af 1864-krigen og dens konsekvenser.

Først så de to klasser og deres historielærere en lille film om baggrunden for 1864-krigen og selve slaget ved Dybbøl.

Herefter vandrede klasserne over til Dybbøl Mølle, hvori de modtog inspirerende oplæg. De skulle også selv bruge hjernecellerne og træffe valg i en række dilemma-cases om det at bo i et område, som tilhører en fremmed stat. Den ene klasse diskuterede disse dilemma-cases, mens den anden klasse fik et inspirerende og elevinddragende oplæg omkring bl.a. symboler og monumenter/statuer i forbindelse med krigen. Herefter byttede de to klasser.

Genforeningstaler

Efter seancen i Dybbøl Mølle blev klasserne sendt ud på en pæn gåtur til Skanse 6. Her skulle de skrive og holde en statsministertale, som skulle tænkes at være holdt ved genforeningen i 1920, hvilket resulterede i mange spændende taler.

Inden de medbragte madpakker kunne spises på Dybbølcenteret, sluttede den guidede del af forløbet af med, at alle sang: ”Det haver så nyligen regnet”. Mange elever blev noget overrasket, da lektor Klintø lod sin stemmepragt overdøve alle de andres. Og han fik på smukkeste vis sat en streg under sine barndomsrødder i det sønderjyske.

Efter frokost var det tid til at granske Dybbøl-centeret på egen hånd. Til sidst var det med bussen hjem til det nordjyske, hvor en flok trætte, men inspirerede elever kunne stige af bussen.

Eleverne holder tale for hinanden ude i marken.
Der var mange gode forslag til, hvad en statsminister ville have sagt i 1920 ved genforeningen.
Eleverne i Dybbøl Mølle i færd med at løse opgaver.
Der diskuteres dilemma-cases i Dybbøl Mølle.
Nogle af eleverne i marken ved Dybbøl-centeret.