Er du snart færdig med folkeskolen? Er du forældre og gerne vil hjælpe dit barn til at vælge uddannelse? Måske spekulerer du på, om en gymnasial uddannelse er noget for dig eller dit barn. På Vesthimmerlands Gymnasium har vi stor fokus på vores elevers personlige, faglige og sociale udvikling. På vores gymnasium får du en masse viden, erfaring og oplevelser. Der er tale om teoretiske og praktiske kompetencer, du kan bruge i den store verden, uanset hvilken vej du vælger senere i livet.

På vores gymnasium kan du tage en 3-årig gymnasieuddannelse (stx) eller en 2-årig hf-uddannelse. Vores uddannelser og studieretninger er en god start på fremtiden. De er med til at lukke døre op og holde dine muligheder åbne. Som du ved, giver den almene gymnasiale uddannelse dig adgang til alle videregående uddannelser. Derfor er mulighederne mange, når man vælger stx frem for htx eller hhx. På den måde får du en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold. Samtidig udbyder stx kunstneriske og kreative fag, der bidrager til en varieret uddannelse med alsidig undervisning og mange forskellige arbejdsformer.

Vesthimmerlands Gymnasium – Stx med 5 studieretninger

På VHG tilbyder vi følgende studieretninger: Sprog og Kultur, Sundhed og Biotek, Musik og Kreativitet, Samfund og Verden samt Natur og Videnskab. Der er tale om forskellige studieretninger, som lægger vægt på nogle bestemte fag, der tager højde for vores elevers faglige interesser og præferencer. Tag fx Sprog og Kultur, som er en humanistisk studieretning. Her er detsprog , der er i centrum. Formålet med denne studieretning er at lære at begå sig sprogligt og kulturelt i fremmede kulturer.

Hvis du derimod foretrækker naturvidenskabelige fag, så har du mulighed for at vælge Natur og Videnskab, hvor målet er at blive klogere på den fysiske verden, vi lever i. Du får mulighed for at arbejde eksperimentelt og får kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Hvis det dog er de mere kreative fag, der har din interesse, så vil det være mere naturligt at vælge studieretningen, der hedder Musik og Kreativitet. Som du kan høre, er der noget for alle. Kontakt Vesthimmerlands Gymnasium i dag på tlf.:+45 98 62 25 77 og få flere oplysninger om vores uddannelser og studieretninger. Du må også gerne skrive til os på mail: adm@vhim-gym.dk