God start på studieretninger

4. november 2020

To elever sidder i klasselokale og laver gruppearbejde.

Skiftedag på gymnasiet i fredags

I forbindelse med månedsskiftet blev der afholdt “skiftedag” på VHG i fredags. De fem grundforløbsklasser, som de nye gymnasieelever efter sommerferien ganske vilkårligt var blevet optaget i, blev opløst. I stedet oprettedes klasser efter studieretninger: 1a, 1k, 1x, 1u og 1s.

Klassen sidder samlet ved at stort bord og nyder fælles morgenmad.

Det skete omkring kl. 9.00, efter at eleverne i den første lektion var mødt op i deres gamle klasse, hvor de spiste morgenmad sammen og sagde farvel til hinanden. Efter at de nye klasser var formeret, gik resten af fredagen med at udarbejde præsentationer af hinanden, lave et kommunekort over, hvor klassekammeraterne bor samt en fødselsdagskalender. Alt sammen styret af teamlærerne. Dagen blev rundet af med sandwich. 

Overgang til studieretninger: To elever står foran et kort over Vesthimmerlands Kommune og peger på, hvor de bor og sætter klistermærker på.

Før i tiden havde de nye elever valgt studieretning inden optagelsen på gymnasiet. Dermed skulle gymnasiets skemalægger, Carsten Poulsen, kun i sving en enkelt gang. Som det er nu, har han først lagt ét skema inden skolestart. Derefter har han en travl periode med at få skemaet for de nye klasser klar til 1. november. Og skemaet kan først lægges, når eleverne har valgt studieretning i slutningen af det tre måneder lange grundforløb. 

Samtidig har han i løbet af grundforløbet måttet skemalægge en række ”studieretningsdage”. De fem grundforløbsklasser blev her delt op i grupper på fem, der blev sat sammen på tværs af hele årgangen i et sindrigt turnussystem, så hver elev har haft lejlighed til at arbejde med nogle af de studieretninger, der kunne være aktuel for vedkommende.

En svær kabale

Det har heller ikke været let for rektor Jette Rygaard at få elevernes ønsker og klassedannelsen til at gå op i en højere enhed. Hun har måttet operere med ”papegøjeklasser”, altså klasser med elever fra forskellige studieretninger, der læser nogle fag sammen og i andre lektioner har forskelligt program.

I den nye 1a er der således elever fra studieretningerne Sprog og Kultur (med enten tysk eller fransk som andet fremmedsprog) og Musik og Kreativitet. 1k rummer kun studieretningen Sundhed og Biotek. 1s er tilsvarende betegnelsen for studieretningen Samfund og Verden med samfundsfag og engelsk på højt niveau. 1u er også en samfundsfaglig klasse. Her med samfundsfag og matematik som kernefag. Den slags elever findes der også nogle af i ”papegøjeklassen” 1x. De har desuden har elever fra studieretningen Natur og Videnskab med enten fysik eller kemi som valgfag.

Så alle har fået deres ønsker opfyldt i overensstemmelse med nedenstående model for studieretningsvalget, og efter de netop afholdte prøver i henholdsvis almen sprogforståelse (ap) og naturvidenskabeligt grundforløb (nv) kan arbejdsroen i studieretningerne nu sænke sig. Skemalæggeren har også fået sig en normal arbejdsdag igen!

Grafik af gymnasiets fem studieretninger og hvilke fag på A- og B-niveau, der hører til.