Dimission og huebegivenhed 2021

9. juni 2021

Praktiske informationer

Hovedindgangen til VHG med flag foran. Klar til dimission.

Der er igen i år stramme retningslinjer for, hvordan vi kan afholde både huebegivenheden og dimissionen. Ministeriet har samlet retningslinjerne, hvor det også fremgår, hvordan studenterkørslen skal foregå. Bemærk, at der kan komme ændringer til retningslinjerne såfremt smittetrykket ændrer sig…

Huebegivenheden 21., 22. og 23. juni

Følgende information er sendt ud til eleverne:

Du skal møde på gymnasiet i god tid inden din sidste prøve – tidspunktet er angivet i Lectio. Du må gerne benytte hovedindgangen.

Hvis du har den nærmeste familie med (max. 9 gæster), må de gerne komme og fejre dagen sammen med dig. De må komme umiddelbart inden din eksamen er slut, og de vil blive anvist en pavillon i haven, og må ikke gå til de andre pavilloner omkring. Indgang for familie er gennem porten til haven øst for lokale 1.4.

Bemærk at din familie ikke må følge dig ind på gymnasiet. De skal blive i haven – og når du er færdig med prøven, vil du møde dem i døren umiddelbart udenfor.

Når du kommer ud, har I pavillonen i en halv time… herefter skal I gå rundt om bygningen og ud af haven i vest. Se kortet nederst.

Dimission fredag den 25. juni

Dimissionen kommer til at foregå klassevis efter følgende plan:

10.00-10.30Elever fra 3t med forældre
10.45-11.15Elever fra 2q med forældre
11.30-12.00Elever fra 3k med forældre
12.15-12.45Elever fra 3u med forældre
13.00-13.30Elever fra 3x med forældre
13.45-14.15Elever fra 2p med forældre
14.30-15.00Elever fra 3s med forældre

Indgang til gymnasiet er via flagalleen og hoveddøren – og dine forældre må selvfølgelig gerne følge dig ind på gymnasiet og være med til dimissionen.

Bemærk! Alle besøgende skal fremvise Coronapas (negativ test som ikke er mere end 72 timer gammel, vaccinationspas eller immunitetspas).

Du skal møde 20 min. før det angivne tidspunkt, så din klasse kan blive fotograferet. Vi har fået lovning på, at fotografen efterfølgende kan lave et årgangsbillede (digitalt sammenklip), så I også kommer op at hænge på studentervæggen på gymnasiet.

Efter den officielle dimission, hvor du får overrakt dit eksamensbevis, byder vi på et glas vin i et telt udenfor.

Venlige hilsner
Jette Rygaard
Rektor


Oversigtskort til huebegivenheden 21., 22. og 23. juni:

Kort over gymnasiet med indgang, festligt område og udgang.